18 feb 2016 08:59

18 feb 2016 08:59

Budget 2017

UPPDRAGSRAMAR

Processen för budgetarbetet 2017 är i gång. I veckan skickade kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning ut nämndernas uppdragsramar.

Indexuppräkningen är på två procent och det enda som sticker ut redan nu är att barn och utbildningsnämnden får 4,7 miljoner i extra tilldelning för att klara av de ökade kraven på förskolan och grundskolan. I juni klubbar kommunfullmäktige nämndernas ramar och i november tar fullmäktige ställning till detaljbudgetar och investeringar.

Indexuppräkningen är på två procent och det enda som sticker ut redan nu är att barn och utbildningsnämnden får 4,7 miljoner i extra tilldelning för att klara av de ökade kraven på förskolan och grundskolan. I juni klubbar kommunfullmäktige nämndernas ramar och i november tar fullmäktige ställning till detaljbudgetar och investeringar.