18 feb 2016 06:00

18 feb 2016 06:00

Vite för fastighetsägare

MILJÖSAMVERKAN: Har inte mätt radonhalt trots krav

Mark- och miljödomstolen bör döma ut ett vite mot en person i Tibro som inte mätt radonhalten i sina flerbostadshus trots påstötningar och krav.
Det kräver Miljösamverkan Östra Skaraborg, Mös, eftersom personen inte följer kraven.

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att ansöka om att Mark- och miljödomstolen dömer ut det vite på 5 000 kronor som Mös har beslutat om i föreläggande mot privatpersonen i Tibro.

Vitesföreläggande

Den 26 maj 2015 beslutade miljönämnden att vitesförelägga Tibrobon att utföra radonmätningar i sina flerbostadshus. Radonmätningarna skulle ha redovisats till Mös senast den 31 januari 2016.

Skälet till beslutet är att det har vunnit laga kraft och att ingen redovisning av radonmätningar ännu har gjorts till miljönämnden.

Mös konstaterar att vitesföreläggandet inte är uppfyllt och anser därmed att det finns skäl för att utdöma vitet.

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att ansöka om att Mark- och miljödomstolen dömer ut det vite på 5 000 kronor som Mös har beslutat om i föreläggande mot privatpersonen i Tibro.

Vitesföreläggande

Den 26 maj 2015 beslutade miljönämnden att vitesförelägga Tibrobon att utföra radonmätningar i sina flerbostadshus. Radonmätningarna skulle ha redovisats till Mös senast den 31 januari 2016.

Skälet till beslutet är att det har vunnit laga kraft och att ingen redovisning av radonmätningar ännu har gjorts till miljönämnden.

Mös konstaterar att vitesföreläggandet inte är uppfyllt och anser därmed att det finns skäl för att utdöma vitet.