19 feb 2016 16:10

19 feb 2016 16:10

Ett 100-tal vill bugga ett andra steg

TIBROPARKEN

För en vecka sedan var det det buggavslutning för nybörjarkursen med 50 deltagare i Tibroparken.

Nu på söndag drar en ny kursrunda i gång och då med steg 2. Parkstyrelsens ordförande Sven-Inge Brandqvist låter väldigt nöjd när han summerar antalet anmälningar för SLA:

– Nu har vi dragit streck för anmälningarna med 94 föranmälda buggare. Det är fantastiskt bra. Tränarna kommer från Candanza vars ordförande också ingår i Tibroparkens styrelse. Ledarna för Tibroparkens buggkurser är alla utbildade danslärare tillägger Brandqvist.

Nu på söndag drar en ny kursrunda i gång och då med steg 2. Parkstyrelsens ordförande Sven-Inge Brandqvist låter väldigt nöjd när han summerar antalet anmälningar för SLA:

– Nu har vi dragit streck för anmälningarna med 94 föranmälda buggare. Det är fantastiskt bra. Tränarna kommer från Candanza vars ordförande också ingår i Tibroparkens styrelse. Ledarna för Tibroparkens buggkurser är alla utbildade danslärare tillägger Brandqvist.