20 feb 2016 06:00

21 feb 2016 15:16

Förbjudet bära SD-pin?

POLITIK: SD Tibro frågar bun:s ordförande

Enligt SD Tibro uppger elever att de av vissa lärare på Nyboskolan förvägras gå in på lektioner om de bär en SD-pin.

SD ställer nu via Åse Nicklasson skriftliga frågor till barn och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S): ”Det har kommit till vår kännedom att en del lärare på Nyboskolan uttalar sig i mycket negativa ordalag om Sverigedemokraterna inför eleverna på lektionerna och således försöker påverka elevernas politiska åskådning.”

SD vill veta vilka åtgärder kommunen tänker vidta för att säkerställa att alla elever oavsett politisk åsikt får samma möjlighet till utbildning. SD undrar också om det råder förbud på Nyboskolan mot riksdagspartiernas symboler och om Wahlström anser att opartiskhet är viktigt från lärarnas sida för att barnen ska få bilda sig egna åsikter.

SD ställer nu via Åse Nicklasson skriftliga frågor till barn och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S): ”Det har kommit till vår kännedom att en del lärare på Nyboskolan uttalar sig i mycket negativa ordalag om Sverigedemokraterna inför eleverna på lektionerna och således försöker påverka elevernas politiska åskådning.”

SD vill veta vilka åtgärder kommunen tänker vidta för att säkerställa att alla elever oavsett politisk åsikt får samma möjlighet till utbildning. SD undrar också om det råder förbud på Nyboskolan mot riksdagspartiernas symboler och om Wahlström anser att opartiskhet är viktigt från lärarnas sida för att barnen ska få bilda sig egna åsikter.