22 feb 2016 17:55

22 feb 2016 17:55

200 000 kronor

LÖNEVARVET 2016

Personalutskottet har gjort en lönekartläggning inför 2016 års kommunala lönevarv.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde godkändes ett förslag till prioriterade löner för 2016.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att Tibro kommuns myndighetsutövare, de som jobbar med biståndshandläggning på individ och familjeomsorgen, ligger för lågt jämfört med andra kommuner.

– Ksau har därför redan nu avsatt 200 000 kronor som ska fördelas mellan kommunens socialsekreterare.

Enligt Rolf Eriksson låg Tibros lönenivå för just denna yrkeskår på fjortonde plats bland femton jämförda kommuner.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde godkändes ett förslag till prioriterade löner för 2016.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att Tibro kommuns myndighetsutövare, de som jobbar med biståndshandläggning på individ och familjeomsorgen, ligger för lågt jämfört med andra kommuner.

– Ksau har därför redan nu avsatt 200 000 kronor som ska fördelas mellan kommunens socialsekreterare.

Enligt Rolf Eriksson låg Tibros lönenivå för just denna yrkeskår på fjortonde plats bland femton jämförda kommuner.