22 feb 2016 06:00

22 feb 2016 06:00

Karda, spinna och väva...

SPORTLOV: Hemslöjdsdagar i Fattigstugan

En 30-årig tradition som hela tiden röner ökat intresse från sportlovslediga barn är hemslöjdsdagarna i Fattighuset i Kyrkefalla.

Det var år 1986 som Kyrkefalla hembygds och fornminnesförening på försök som ett projekt började erbjuda sportlovslediga skolungdomar kunskaper om gamla hantverk som alternativ till alla sportarrangemang.

Det är medlemmarna i föreningen som lär ut de gamla hantverken och de hoppas förstås att kunskaperna kan föras vidare.

Strid ström

Ungdomarna kom i strid ström när dörrarna öppnades för att prova på de aktiviteter som erbjöds. Både tjejer och killar ville testa att göra olika saker i till exempel lera och kreativiteten var det inget fel på.

Att väva är en annan populär sysselsättning, karda ull är inte så enkelt som det ser ut och likadant är det att spinna på slända.

Knyppling är ett väldigt flyttande av trådrullar, så det vill till att veta vad man håller på med för det kräver stor koncentration.

Nåltovning är också en gammal tradition som inte alltid kommer i första rummet, men det blir väldigt fina saker.

Garntofsar, garnbollar och påtning var andra saker man kunde ägna sig åt.

Att det är populärt förstår man när tiden är ute och det är dags att gå hem; då ville många stanna kvar eller komma tillbaka nästa dag.

Det var år 1986 som Kyrkefalla hembygds och fornminnesförening på försök som ett projekt började erbjuda sportlovslediga skolungdomar kunskaper om gamla hantverk som alternativ till alla sportarrangemang.

Det är medlemmarna i föreningen som lär ut de gamla hantverken och de hoppas förstås att kunskaperna kan föras vidare.

Strid ström

Ungdomarna kom i strid ström när dörrarna öppnades för att prova på de aktiviteter som erbjöds. Både tjejer och killar ville testa att göra olika saker i till exempel lera och kreativiteten var det inget fel på.

Att väva är en annan populär sysselsättning, karda ull är inte så enkelt som det ser ut och likadant är det att spinna på slända.

Knyppling är ett väldigt flyttande av trådrullar, så det vill till att veta vad man håller på med för det kräver stor koncentration.

Nåltovning är också en gammal tradition som inte alltid kommer i första rummet, men det blir väldigt fina saker.

Garntofsar, garnbollar och påtning var andra saker man kunde ägna sig åt.

Att det är populärt förstår man när tiden är ute och det är dags att gå hem; då ville många stanna kvar eller komma tillbaka nästa dag.

  • Elof Johansson