23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Att mäta eller inte mäta?

BAGGEBOVERKET: Mös beslut överklagat till Länsstyrelsen

Att mäta eller inte mäta, det är frågan. Nu får Länsstyrelsen ta ställning till Miljönämnden östra Skaraborgs beslut att inte ålägga Neova AB att mäta partikelnedfallet från träkrossen vid Baggeboverket.

Mös beslut har överklagats av en företagare som känner sig störd av att dammet lägger sig över bilar och på marken. Något SLA tidigare berättat.

Mös säger i sitt delegationsbeslut taget av miljöinspektör Lillemor Öberg att man i nuläget inte tänker förelägga Neova AB att mäta partikelnedfallet vid krossen, detta eftersom Mös utredning pågår:

– I torsdags gjorde jag en planerad inspektion och i fredags en oplanerad.

– Inför torsdagens besök hade jag bett Neova elda med det som dammar mest och det blev en en viss damning då, men ingenting i fredags.

Varför inte mäta?

– En partikelmätning är inte det vi ålägger i första hand. Dessutom finns inga gränsvärden för damm vilket kan upplevas som inkonsekvent när det finns riktvärden för utsläpp från skorstenar. Det kan jag förstå.

– Det är upplevelsen av graden av störning som vi får ta ställning.

Den 26 januari i år begärde den klagande att Mös omgående skulle göra en luftmätning av dammet. Båda fastigheterna ligger inom Baggebo industriområde i sydvästra delen av tätorten, ett område som enligt detaljplanen från1992 är avsett för industriändamål. Panncentralen drivs av Neova AB som har tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet.

Det mobila krossverket finns bakom fjärrvärmecentralen och den klagande har fotat och filmat när det dammat som mest och Mös har nu bifogat detta material till Länsstyrelsen. Nästa steg för Mös är att utvärdera effekten av Neovas tidigare beskrivna åtgärder.

Mös beslut har överklagats av en företagare som känner sig störd av att dammet lägger sig över bilar och på marken. Något SLA tidigare berättat.

Mös säger i sitt delegationsbeslut taget av miljöinspektör Lillemor Öberg att man i nuläget inte tänker förelägga Neova AB att mäta partikelnedfallet vid krossen, detta eftersom Mös utredning pågår:

– I torsdags gjorde jag en planerad inspektion och i fredags en oplanerad.

– Inför torsdagens besök hade jag bett Neova elda med det som dammar mest och det blev en en viss damning då, men ingenting i fredags.

Varför inte mäta?

– En partikelmätning är inte det vi ålägger i första hand. Dessutom finns inga gränsvärden för damm vilket kan upplevas som inkonsekvent när det finns riktvärden för utsläpp från skorstenar. Det kan jag förstå.

– Det är upplevelsen av graden av störning som vi får ta ställning.

Den 26 januari i år begärde den klagande att Mös omgående skulle göra en luftmätning av dammet. Båda fastigheterna ligger inom Baggebo industriområde i sydvästra delen av tätorten, ett område som enligt detaljplanen från1992 är avsett för industriändamål. Panncentralen drivs av Neova AB som har tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet.

Det mobila krossverket finns bakom fjärrvärmecentralen och den klagande har fotat och filmat när det dammat som mest och Mös har nu bifogat detta material till Länsstyrelsen. Nästa steg för Mös är att utvärdera effekten av Neovas tidigare beskrivna åtgärder.