23 feb 2016 17:41

23 feb 2016 17:41

Vill vänta med sin kommentar

SD-PIN: Ska först prata med skolans rektor

Barn och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S) valde under tisdagen att avstå från att kommentera SD:s fråga om det finns ett förbud på Nyboskolan mot riksdagspartiernas symboler.

Som SLA tidigare berättat har SD Tibro genom sin Åse Nicklasson ställt frågan till barn och utbildningsnämndens ordförande.

SD uppger att de fått veta av elever att en del lärare på Nyboskolan uttalar sig i negativa ordalag om SD på lektioner och således ”försöker påverka elevernas i sin politiska åskådning”.

Och vidare:

”Enligt elever förvägras de av vissa lärare att komma in på lektionerna om de bär SD-pin”.

Åse Nicklasson (SD) vill av Ann-Marie Wahlström (S) veta vilka åtgärder Tibro kommun tänker vidta för att säkerställa att alla elever oavsett politisk åsikt får samma möjlighet till utbildning.

Nicklasson undrar vidare: ”Anser du att opartiskhet och neutralitet är viktigt från lärarnas sida för att barnen ska få bilda sig egna åsiker?”

Väntar med uttalande

Ann-Marie Wahlström (S) meddelade under tisdagseftermiddagen SLA att hon ville vänta med en kommentar:

– Jag vill först hinna prata med skolans rektor, därefter återkommer jag med ett svar till SD.

Skolverkets chefsjurist Jonas Nordström hänvisar generellt till Läroplanen för grundskolan och en passus om saklighet och allsidighet:

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.”

Han hänvisar samtidigt till läroplanens riktlinjer för all personal i skolan.

Dessa ska bidra till att skolan ”präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverkar diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper och visar respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgår från ett demokratiskt förhållningssätt.”

Som SLA tidigare berättat har SD Tibro genom sin Åse Nicklasson ställt frågan till barn och utbildningsnämndens ordförande.

SD uppger att de fått veta av elever att en del lärare på Nyboskolan uttalar sig i negativa ordalag om SD på lektioner och således ”försöker påverka elevernas i sin politiska åskådning”.

Och vidare:

”Enligt elever förvägras de av vissa lärare att komma in på lektionerna om de bär SD-pin”.

Åse Nicklasson (SD) vill av Ann-Marie Wahlström (S) veta vilka åtgärder Tibro kommun tänker vidta för att säkerställa att alla elever oavsett politisk åsikt får samma möjlighet till utbildning.

Nicklasson undrar vidare: ”Anser du att opartiskhet och neutralitet är viktigt från lärarnas sida för att barnen ska få bilda sig egna åsiker?”

Väntar med uttalande

Ann-Marie Wahlström (S) meddelade under tisdagseftermiddagen SLA att hon ville vänta med en kommentar:

– Jag vill först hinna prata med skolans rektor, därefter återkommer jag med ett svar till SD.

Skolverkets chefsjurist Jonas Nordström hänvisar generellt till Läroplanen för grundskolan och en passus om saklighet och allsidighet:

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.”

Han hänvisar samtidigt till läroplanens riktlinjer för all personal i skolan.

Dessa ska bidra till att skolan ”präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverkar diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper och visar respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgår från ett demokratiskt förhållningssätt.”