24 feb 2016 18:02

24 feb 2016 18:02

Plus 830 000 i bokslutet 2015

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden visar ett överskott gentemot budget på 830 000 kronor för 2015. Budgetramen låg på 240 miljoner. Nämndens ordförande Bengt Andersson (C) konstaterar att förvaltningen är kostnadsmedveten:

– Personalen har bra koll!

– Sedan får jag väl också säga att vi har haft tur som inte fått några oväntade och dyra placeringar av familjer med många barn.

– Personalen har bra koll!

– Sedan får jag väl också säga att vi har haft tur som inte fått några oväntade och dyra placeringar av familjer med många barn.