25 feb 2016 06:00

25 feb 2016 06:00

"Inredia bör vårdas väl"

KSAU: Kommunalrådet om Inredia

Inredia är en djärv satsning som bör vårdas väl.
Det säger Tibros kommunalråd Rolf Eriksson (S) som hoppas att fler företag med säte i Tibro vill vara med i näringslivsbolaget InTibro AB och Inredias Vänner och hjälpa till att driva verksamheten.

En konsult har nu utvärderat samarbetet kring Inredia och denna rapport presenterades i veckan för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrunden är att näringslivsbolaget InTibro AB sagt upp hyreskontraktet med kommunen för omförhandling.

Dålig ekonomi

Det löper ut den 31 december 2017 och tydliga signaler kommer nu om att ekonomin är dålig i bolaget.

– Inredia är en djärv satsning som bör vårdas väl. Vi behöver få in fler från näringslivet, de företag som redan är med gör ett fantastiskt jobb men jag skulle gärna se att företag som Mio och LGT också anslöt sig.

Eriksson betonar att Inredia på mycket kort tid gjort sig ett namn långt utanför Tibros gränser, det har gott renommé och det gäller nu att förädla och förvalta ”Tibros totempåle”.

Utvärderingen

Konsulten Linus Jernbom har som oberoende part på uppdrag av kommunen utvärderat samarbetsavtalet mellan kommunen och InTibro gällande Inredia. I utvärderingen konstaterar han att Inredia är ett kommunägt hus och att kommunen ska ha fastighetsansvaret; kommunen ska ansvara för driften och InTibro för aktiviteterna.

InTibro och kommunens näringslivsenhet måste vidare spela i samma lag; kommunen behöver backa upp InTibro fullt ut, även ekonomiskt, och merparten av Tibros näringsliv behöver vara medlemmar i Inredias Vänner och för att nå dit krävs samarbete.

Trygghet och tydlighet kring Inredias nytta för Tibro bör skapas, Inredias användning, utseende och utveckling behöver definieras och det behövs en mer konkret plan för hur Inredia ska användas, se ut och utvecklas.

Utvärderingen avslutas med kommentaren: ”Kommunen bestämmer, förhoppningsvis med stor hjälp av näringslivets åsikter.”

En konsult har nu utvärderat samarbetet kring Inredia och denna rapport presenterades i veckan för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrunden är att näringslivsbolaget InTibro AB sagt upp hyreskontraktet med kommunen för omförhandling.

Dålig ekonomi

Det löper ut den 31 december 2017 och tydliga signaler kommer nu om att ekonomin är dålig i bolaget.

– Inredia är en djärv satsning som bör vårdas väl. Vi behöver få in fler från näringslivet, de företag som redan är med gör ett fantastiskt jobb men jag skulle gärna se att företag som Mio och LGT också anslöt sig.

Eriksson betonar att Inredia på mycket kort tid gjort sig ett namn långt utanför Tibros gränser, det har gott renommé och det gäller nu att förädla och förvalta ”Tibros totempåle”.

Utvärderingen

Konsulten Linus Jernbom har som oberoende part på uppdrag av kommunen utvärderat samarbetsavtalet mellan kommunen och InTibro gällande Inredia. I utvärderingen konstaterar han att Inredia är ett kommunägt hus och att kommunen ska ha fastighetsansvaret; kommunen ska ansvara för driften och InTibro för aktiviteterna.

InTibro och kommunens näringslivsenhet måste vidare spela i samma lag; kommunen behöver backa upp InTibro fullt ut, även ekonomiskt, och merparten av Tibros näringsliv behöver vara medlemmar i Inredias Vänner och för att nå dit krävs samarbete.

Trygghet och tydlighet kring Inredias nytta för Tibro bör skapas, Inredias användning, utseende och utveckling behöver definieras och det behövs en mer konkret plan för hur Inredia ska användas, se ut och utvecklas.

Utvärderingen avslutas med kommentaren: ”Kommunen bestämmer, förhoppningsvis med stor hjälp av näringslivets åsikter.”