25 feb 2016 16:08

25 feb 2016 16:08

Servicen är eftersatt

RÄDDNINGSTJÄNSTEN: Onödiga brandlarm

Servicen på brandlarmet är eftersatt på ett av Tibros behovsprövade boenden.

Vid Räddningstjänsten Östra Skaraborgs, Rös, tillsyn framkom brister som medfört fem onödiga larm sedan augusti 2015. Rös betonar att larmet behöver regelbunden service och att ronder bör ske fyra gånger per år. Rös vill veta vem som äger det automatiska brandlarmet och vem som sköter det. Enligt en uppgift på larmskåpet är det Tibrobyggen som är skötare; ”Om det stämmer så förväntar sig räddningstjänsten att någon anläggningsskötare dyker upp vid larm.” Enligt personal fungerar inte rutinerna för brandlarmet; ”ingen vet vad det är som gäller.”

Kommunen och Tibrobyggen ska utreda ansvarsfrågan och meddela Rös resultatet.

Vid Räddningstjänsten Östra Skaraborgs, Rös, tillsyn framkom brister som medfört fem onödiga larm sedan augusti 2015. Rös betonar att larmet behöver regelbunden service och att ronder bör ske fyra gånger per år. Rös vill veta vem som äger det automatiska brandlarmet och vem som sköter det. Enligt en uppgift på larmskåpet är det Tibrobyggen som är skötare; ”Om det stämmer så förväntar sig räddningstjänsten att någon anläggningsskötare dyker upp vid larm.” Enligt personal fungerar inte rutinerna för brandlarmet; ”ingen vet vad det är som gäller.”

Kommunen och Tibrobyggen ska utreda ansvarsfrågan och meddela Rös resultatet.