26 feb 2016 16:59

26 feb 2016 16:59

ClearCar kan öppna igen

STÄNGNINGEN: Förvaltningsrätten inhiberar Swedacs beslut

Bilbesiktningsföretaget ClearCar kan öppna igen. På måndag morgon öppnar samtliga 81 stationer och kan bedriva sin verksamhet precis som vanligt. Förvaltningsrätten i Jönköping beslöt under fredagen att inhibera Swedacs återkallelse av ClearCars ackreditering.

Kristina Sundén, marknadschef på ClearCar:

– Vi är naturligtvis glada för att vi kan återuppta verksamheten så snabbt och tolkar det som att vi i högre instans fått medhåll i att Swedacs beslut om en abrupt stängning inte står i proportion till de anmärkningar de hade.

ClearCar driver nu vidare sitt kvalitetsprogram:

– Vi gör nu allt för att se till att detta avbrott inte ska innebära några fortsatta problem för våra kunder.

ClearCar startade 2012 och har valt att etablera sig med små stationer främst på orter som tidigare saknat besiktning.

Bifaller yrkandet

I sitt interimistiska beslut bifaller alltså Förvaltningsrätten ClearCars yrkande om inhibition.

Detta betyder att den juridiska processen fortsätter tills en slutlig dom kan meddelas.

För att besluta om en inhibition krävs som regel en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att bifallas vid en slutlig prövning av målet säger Förvaltningsrätten vidare i sitt beslut.

ClearCar AB anför i sitt omfattande överklagande bland annat att Swedacs beslut grundar sig på ”svepande och otydliga grunder samt omständigheter som är felaktiga.”

Swedacs enhetschef för fordon och kontroll Tomas Holm vidhöll efter Förvaltningsrättens beslut om inhibition att Swedac står fast vid att det finns skäl att stänga ClearCar.

– Antingen fastställer eller upphäver Förvaltningsrätten vårt beslut.

– Under tiden kommer vi att göra planerade och oplanerade tillsyner i den utsträckning som vi normalt gör.

Även hos ClearCar?

– Tidigare brister har ett extra fokus för att säkerställa Transportstyrelsens krav på fordonsbesiktningar.

Kristina Sundén, marknadschef på ClearCar:

– Vi är naturligtvis glada för att vi kan återuppta verksamheten så snabbt och tolkar det som att vi i högre instans fått medhåll i att Swedacs beslut om en abrupt stängning inte står i proportion till de anmärkningar de hade.

ClearCar driver nu vidare sitt kvalitetsprogram:

– Vi gör nu allt för att se till att detta avbrott inte ska innebära några fortsatta problem för våra kunder.

ClearCar startade 2012 och har valt att etablera sig med små stationer främst på orter som tidigare saknat besiktning.

Bifaller yrkandet

I sitt interimistiska beslut bifaller alltså Förvaltningsrätten ClearCars yrkande om inhibition.

Detta betyder att den juridiska processen fortsätter tills en slutlig dom kan meddelas.

För att besluta om en inhibition krävs som regel en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att bifallas vid en slutlig prövning av målet säger Förvaltningsrätten vidare i sitt beslut.

ClearCar AB anför i sitt omfattande överklagande bland annat att Swedacs beslut grundar sig på ”svepande och otydliga grunder samt omständigheter som är felaktiga.”

Swedacs enhetschef för fordon och kontroll Tomas Holm vidhöll efter Förvaltningsrättens beslut om inhibition att Swedac står fast vid att det finns skäl att stänga ClearCar.

– Antingen fastställer eller upphäver Förvaltningsrätten vårt beslut.

– Under tiden kommer vi att göra planerade och oplanerade tillsyner i den utsträckning som vi normalt gör.

Även hos ClearCar?

– Tidigare brister har ett extra fokus för att säkerställa Transportstyrelsens krav på fordonsbesiktningar.