26 feb 2016 06:00

26 feb 2016 06:00

Satsar på konsten – igen

KSAU: Kommunen återupptar traditionen från 2006

Moderaten Per-Olof Anderssons motion om att införa en årlig summa för inköp av konst fick i ksau benägen draghjälp av kommunalrådet Rolf Eriksson (S):
– Vi föreslår ett årligt konstanslag på 40 000 kronor från och med 2017 års budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår alltså kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att återuppta det under 2006 på grund av besparingar nedlagda årliga konstanslaget.

Rolf Eriksson (S) om varför ksau säger ja.

Ny förskola

– Vi har en hel del större byggnationer framför oss, bland annat en ny stor förskola och det kommer att bli nya behov av konstnärliga utsmyckningar även på skolor.

Ingen inventering

Ksau anser däremot inte att Anderssons yrkande i samma motion om en konstinventering ska bifallas.

– Nej, kultur och fritid skriver i sitt yttrande att alla konstverk redan finns förtecknade i deras databas, så det behöver inte göras om.

Av kultur och fritids databas framgår exempelvis om kommunen äger konstverket eller om det är deponerat och var verket finns placerat.

Från golv till tak

I den nya konsthörnan i Tibros nyrenoverade stadsbibliotek har en hel del kommunägd konst samlats.

En hel vägg är från golv till tak fylld med tavlor och det finns även skulpturer samt en soffgrupp och ett bord.

En kombinerad konst- och läshörna som känns lite som ett vardagsrum med stora fönster och högt i tak.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår alltså kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att återuppta det under 2006 på grund av besparingar nedlagda årliga konstanslaget.

Rolf Eriksson (S) om varför ksau säger ja.

Ny förskola

– Vi har en hel del större byggnationer framför oss, bland annat en ny stor förskola och det kommer att bli nya behov av konstnärliga utsmyckningar även på skolor.

Ingen inventering

Ksau anser däremot inte att Anderssons yrkande i samma motion om en konstinventering ska bifallas.

– Nej, kultur och fritid skriver i sitt yttrande att alla konstverk redan finns förtecknade i deras databas, så det behöver inte göras om.

Av kultur och fritids databas framgår exempelvis om kommunen äger konstverket eller om det är deponerat och var verket finns placerat.

Från golv till tak

I den nya konsthörnan i Tibros nyrenoverade stadsbibliotek har en hel del kommunägd konst samlats.

En hel vägg är från golv till tak fylld med tavlor och det finns även skulpturer samt en soffgrupp och ett bord.

En kombinerad konst- och läshörna som känns lite som ett vardagsrum med stora fönster och högt i tak.