29 feb 2016 06:00

29 feb 2016 06:00

Biltätheten i Tibro ökar

TRAFIKANALYS: Totalt 5 905 bilar

Antalet bilar i Tibro ökade med 85 stycken under förra året.

Antalet bilar i Tibro ökade under förra året. Vid utgången av 2015 hade Tibro 54 bilar per 100 invånare vilket kan jämföras med rikssnittet på 47 bilar per 100 invånare. Under de senaste tio åren har biltätheten i Tibro ökat från 50,0 till 53,9 bilar per 100 invånare.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Under 2015 kunde 5,0 procent av bilarna i Tibro drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, en ökning från 0,2 procent 2005.

Andelen bilar som drivs med diesel har ökat från 6 till 27 procent och andelen som körs på bensin har minskat från 94 till 68 procent.

– Nyligen föreslog miljömålsberedningen att tidigarelägga Sveriges klimatmål, inga nettoutsläpp, till år 2045. Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att 95 procent av alla personbilar i Tibro fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Myhr.

Några fakta om Tibros bilpark 2015:

Andelen bensinbilar var 67,7 procent, andelen dieselbilar 27,3 procent, etanoldrivna (E85) 4,1 procent, fordonsgasdrivna 0,3 procent och elbilar och hybrider 0,5 procent.

Totalt finns 5 905 bilar i Tibro, en ökning med 85 (1,5 procent) sedan 2014.

Antalet bilar i Tibro ökade under förra året. Vid utgången av 2015 hade Tibro 54 bilar per 100 invånare vilket kan jämföras med rikssnittet på 47 bilar per 100 invånare. Under de senaste tio åren har biltätheten i Tibro ökat från 50,0 till 53,9 bilar per 100 invånare.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Under 2015 kunde 5,0 procent av bilarna i Tibro drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, en ökning från 0,2 procent 2005.

Andelen bilar som drivs med diesel har ökat från 6 till 27 procent och andelen som körs på bensin har minskat från 94 till 68 procent.

– Nyligen föreslog miljömålsberedningen att tidigarelägga Sveriges klimatmål, inga nettoutsläpp, till år 2045. Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att 95 procent av alla personbilar i Tibro fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Myhr.

Några fakta om Tibros bilpark 2015:

Andelen bensinbilar var 67,7 procent, andelen dieselbilar 27,3 procent, etanoldrivna (E85) 4,1 procent, fordonsgasdrivna 0,3 procent och elbilar och hybrider 0,5 procent.

Totalt finns 5 905 bilar i Tibro, en ökning med 85 (1,5 procent) sedan 2014.