29 feb 2016 21:57

29 feb 2016 21:58

Fyra frågor fick ett svar

FULLMÄKTIGE: Premiär för allmänhetens frågestund

Det blev en bra start för allmänhetens frågestund i Tibro fullmäktige. Fyra Tibrobor fick svar på fem frågor av de berörda nämndordförandena.

Hanna-Maria Verdonck frågade:

– Varför ett utegym till i stället för en hinderbana som vi saknar?

Kultur och fritidsnämndens ordförande Jörgen Strende (S):

– Det finns inget nytt gym beslutat av nämnden. Hinderbana finns med i planerna framöver, eventuellt i kombination med en parkourdel på gräsytan vid actionparken.

Hannas spontana kommentar efteråt var:

– Det var en bra nyhet!

Maria Lidegran och Britt Sipos frågade om Tibros nyrenoverade bibliotek:

– Vad menas med ”en nod i ett nätverk för informellt lärande?”

Jörgen Strende (S):

– Biblioteket har i alla tider varit en informell lärmiljö. Nu förstärks denna roll. Behovet av samverkan regionalt och nationellet blir allt viktigare. Våra kontakter med andra har stor betydelse för hur vårt lärande utvecklas. Biblioteket blir en plats för innovation och handlar allt mer om bibliotekspersonalens service till allmänheten.

De undrade också på vilka grunder Åke Westh utsetts till konsult för ombyggnaden.

– Förvaltningen valde honom och nämnden godkände det. En faktor som vägt tungt är att han bor i närområdet.

– Vi är inte nöjda med svaren, både utredning och konsult borde ha konkurrensutsatts, sa Lidegran.

Thorbjörn Möll ställde två frågor.

En om framförhållningen i planeringen när det gäller den tillfälliga stängningen av familjecentralen respektive när Tibro ska få lika många rondeller som Karlsborg på 49:an:

Barn och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S) gav en beskrivningen av ärendegången när det gäller förskolesituationen i Tibro och Möll förklarade sig nöjd med svaret.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Gren (S) svarade på hans rondellfråga:

– Trafikverket kommer under 2016 att bygga en rondell på 49:an vid Mio.

Maria Maric (KD) om allmänhetens frågestund:

– Det känns extra roligt för oss kristdemokrater som står som initiativtagare till den motion som gjort detta till verklighet. Fast formen verkar lite stel, jag hoppas att fler än nämndsordförandena ges möjlighet att svara.

Hanna-Maria Verdonck frågade:

– Varför ett utegym till i stället för en hinderbana som vi saknar?

Kultur och fritidsnämndens ordförande Jörgen Strende (S):

– Det finns inget nytt gym beslutat av nämnden. Hinderbana finns med i planerna framöver, eventuellt i kombination med en parkourdel på gräsytan vid actionparken.

Hannas spontana kommentar efteråt var:

– Det var en bra nyhet!

Maria Lidegran och Britt Sipos frågade om Tibros nyrenoverade bibliotek:

– Vad menas med ”en nod i ett nätverk för informellt lärande?”

Jörgen Strende (S):

– Biblioteket har i alla tider varit en informell lärmiljö. Nu förstärks denna roll. Behovet av samverkan regionalt och nationellet blir allt viktigare. Våra kontakter med andra har stor betydelse för hur vårt lärande utvecklas. Biblioteket blir en plats för innovation och handlar allt mer om bibliotekspersonalens service till allmänheten.

De undrade också på vilka grunder Åke Westh utsetts till konsult för ombyggnaden.

– Förvaltningen valde honom och nämnden godkände det. En faktor som vägt tungt är att han bor i närområdet.

– Vi är inte nöjda med svaren, både utredning och konsult borde ha konkurrensutsatts, sa Lidegran.

Thorbjörn Möll ställde två frågor.

En om framförhållningen i planeringen när det gäller den tillfälliga stängningen av familjecentralen respektive när Tibro ska få lika många rondeller som Karlsborg på 49:an:

Barn och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S) gav en beskrivningen av ärendegången när det gäller förskolesituationen i Tibro och Möll förklarade sig nöjd med svaret.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Gren (S) svarade på hans rondellfråga:

– Trafikverket kommer under 2016 att bygga en rondell på 49:an vid Mio.

Maria Maric (KD) om allmänhetens frågestund:

– Det känns extra roligt för oss kristdemokrater som står som initiativtagare till den motion som gjort detta till verklighet. Fast formen verkar lite stel, jag hoppas att fler än nämndsordförandena ges möjlighet att svara.