01 mar 2016 18:26

01 mar 2016 18:26

Motioner

FULLMÄKTIGE

Två motioner inkom till fullmäktige. Alda Danial, (L) vill att Tibro blir en fristadskommun för hotade, författare, journalister och konstnärer. Redan 2014 beslöt Västra Götalandsregionen genom sin kulturnämnd att bli en fristadsregion och i dag har Sverige tolv fristäder och fyra fristadsregioner och är det land som har flest fristäder för hotade konstnärer.

Den andra motionen var från SD som vill att kommunen ger gratis halkskydd till alla som fyllt 65 år.

Två motioner inkom till fullmäktige. Alda Danial, (L) vill att Tibro blir en fristadskommun för hotade, författare, journalister och konstnärer. Redan 2014 beslöt Västra Götalandsregionen genom sin kulturnämnd att bli en fristadsregion och i dag har Sverige tolv fristäder och fyra fristadsregioner och är det land som har flest fristäder för hotade konstnärer.

Den andra motionen var från SD som vill att kommunen ger gratis halkskydd till alla som fyllt 65 år.