01 mar 2016 06:00

01 mar 2016 06:00

Ny idrottshistorisk utställning

IDROTTSHISTORISKA: Lilla Hörnan i Sporthallen

Tibro Idrottshistoriska sällskap har med ett 50-tal deltagare invigt den nya utställningen Tre ess som står för segling, schack och skolidrott.

Invigningen ägde som alltid i dessa sammanhang rum i Tibro Sporthall och med gäster från historiska sällskap ingående i den så kallade femklövern; Vadsbo, Karlsborg, Lidköping och Skara.

Även seglare från den historiska segelklubben Örlens segelklubb var inbjudna med gamla seglaretillresta ända från Varberg och Jönköping.

Arne Jörgensen berättade om Örlens SKs 19-åriga historia med de gamla seglarnas kompletterande minnen och anekdoter.

En av klubbens grundare och nestor, Folke Johansson i år 90 år, gladde deltagarna med sin närvaro.

Klubben bildades 1953 och hade två aktiva perioder. 1954-1958, då man seglade med sju-åtta av de egna byggda tvåmansbåtarna Snipe som härstammade från USA, och den andra perioden var 1961-1964 då nya och unga seglare rekryterats till klubben.

Även dessa byggde med Folkes hjälp sju stycken OK-jollar som seglades enbart med rorsman.

Sju av klubbens medlemmar från 50- och 60-talen deltog vid invigningen.

Anders Brisman berättade också om den anrika Tibro Schackklubb som fortfarande efter många år är aktiva även om det numera är i en mer blygsam omfattning.

Klubbens äldsta bevarade prokollsbok börjar 1925.

Det dröjde inte länge förrän klubben blev ansluten till Västergötlands Schackförbund och till sin riksorganisation Sveriges Schackförbund.

Klubbens historia är intressant, där Anders bland andra nämnde Harry Runström som en av klubbens historiskt framgångsrika spelare.

Urval av klubbarnas alster finns nu att beskåda i den Lilla hörnan i Sporthallen signerad av Christer Carnegren.

Invigningen ägde som alltid i dessa sammanhang rum i Tibro Sporthall och med gäster från historiska sällskap ingående i den så kallade femklövern; Vadsbo, Karlsborg, Lidköping och Skara.

Även seglare från den historiska segelklubben Örlens segelklubb var inbjudna med gamla seglaretillresta ända från Varberg och Jönköping.

Arne Jörgensen berättade om Örlens SKs 19-åriga historia med de gamla seglarnas kompletterande minnen och anekdoter.

En av klubbens grundare och nestor, Folke Johansson i år 90 år, gladde deltagarna med sin närvaro.

Klubben bildades 1953 och hade två aktiva perioder. 1954-1958, då man seglade med sju-åtta av de egna byggda tvåmansbåtarna Snipe som härstammade från USA, och den andra perioden var 1961-1964 då nya och unga seglare rekryterats till klubben.

Även dessa byggde med Folkes hjälp sju stycken OK-jollar som seglades enbart med rorsman.

Sju av klubbens medlemmar från 50- och 60-talen deltog vid invigningen.

Anders Brisman berättade också om den anrika Tibro Schackklubb som fortfarande efter många år är aktiva även om det numera är i en mer blygsam omfattning.

Klubbens äldsta bevarade prokollsbok börjar 1925.

Det dröjde inte länge förrän klubben blev ansluten till Västergötlands Schackförbund och till sin riksorganisation Sveriges Schackförbund.

Klubbens historia är intressant, där Anders bland andra nämnde Harry Runström som en av klubbens historiskt framgångsrika spelare.

Urval av klubbarnas alster finns nu att beskåda i den Lilla hörnan i Sporthallen signerad av Christer Carnegren.