02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Fibertåget tuffar vidare

BREDBANDSUTBYGGNAD: Under 2015 har 400 kunder anslutits

För 2016 tuffar det på ordentligt. Under 2015 anslöt Tibro Energi AB 400 kunder till sitt fibernät och fler bostadsområden står på tur för anslutning om intresset bland de boende är tillräckligt stort.

Enligt regeringens bredbandsmål bör 90 procent ha tillgång år 2020. Tibro klarar delmålet 40 procent för 2015 och även sitt eget uppsatta mål för 2016 på 50 procent uppger man från Tibro Energi ABs ledning.

Klara områden 2015 i Tibro är större delen av Hörnebo, Katrineberg, Bråbacka, Ingelsby, Tolsby och Brummstorp och sedan tidigare är Kvarnhagen, Språttebo, Häggetorp, Strandstaden, Spethult och Lakenäs med. Även ett 30-tal företag och några vatten- och avlopspföreningar lägger ner fiber.

Tibro stadsnät

Det Tibros stadsnät erbjuder är en operatörsneutral infrastruktur där Tibro Energi AB bara står för själva uppkopplingen medan tjänsterna man vill ha, internet, telefoni och IPTV, tillhandahålls av diverse samarbetspartners.

– När tillräckligt många personer är intresserade i ett område går vi vidare med planeringen för byggnation av fiber och skickar ut avtal och övrig information, säger vd Tord Toverland.

Kostnaden för en anslutning i tätorten är 4 900 kronor.

Dyrare vänta

– Väljer man att inte ansluta sig nu utan väntar till ett senare tillfälle är avgiften högre vilket man ska ha i beaktande, säger vd Tord Toverland. Då kostar det i stället 7 400 kronor.

Under 2016 rullar fibertåget in på exempelvis Anderstorpsvägen, Floragatan, Änggatan och Östra Långatan där man nu kan se informationsskyltar lite här och var om att fiber är på väg och att det är dags att ta sig en funderare på om man ska ansluta sig.

Så fort väderleken medger startar grävningar kring Breviksvägen och Dvärggatan och man färdigställer resterande delar av Hörnebo, Smuleberg, Anderstorpsvägen, Floragatan, Ängsgatan, Östra Långgatan, Storgatan, Lindgatan, Dalviksgatan, Södra Långgatan, Fridhemsgatan och komplettar även med grävningar i Språttebo.

– Det rör sig om närmare 600 fastigheter som erbjuds anslutning, säger Anders Albinsson som tillsammans med Sandra Thimberg är ansvarig för bredband och fiber hos Tibro Energi AB.

– Vi har också fler resurser nu än tidigare för fiberblåsning och svetsning vilket snabbar upp färdigställandet.

Landsbygden

Fiberanslutningsavgiften på landsbygden i Tibro kostar 18 500 kronor:

– Där blir det längre sträckor för oss att gräva, förklarar vd Tord Toverland.

Enligt regeringens bredbandsmål bör 90 procent ha tillgång år 2020. Tibro klarar delmålet 40 procent för 2015 och även sitt eget uppsatta mål för 2016 på 50 procent uppger man från Tibro Energi ABs ledning.

Klara områden 2015 i Tibro är större delen av Hörnebo, Katrineberg, Bråbacka, Ingelsby, Tolsby och Brummstorp och sedan tidigare är Kvarnhagen, Språttebo, Häggetorp, Strandstaden, Spethult och Lakenäs med. Även ett 30-tal företag och några vatten- och avlopspföreningar lägger ner fiber.

Tibro stadsnät

Det Tibros stadsnät erbjuder är en operatörsneutral infrastruktur där Tibro Energi AB bara står för själva uppkopplingen medan tjänsterna man vill ha, internet, telefoni och IPTV, tillhandahålls av diverse samarbetspartners.

– När tillräckligt många personer är intresserade i ett område går vi vidare med planeringen för byggnation av fiber och skickar ut avtal och övrig information, säger vd Tord Toverland.

Kostnaden för en anslutning i tätorten är 4 900 kronor.

Dyrare vänta

– Väljer man att inte ansluta sig nu utan väntar till ett senare tillfälle är avgiften högre vilket man ska ha i beaktande, säger vd Tord Toverland. Då kostar det i stället 7 400 kronor.

Under 2016 rullar fibertåget in på exempelvis Anderstorpsvägen, Floragatan, Änggatan och Östra Långatan där man nu kan se informationsskyltar lite här och var om att fiber är på väg och att det är dags att ta sig en funderare på om man ska ansluta sig.

Så fort väderleken medger startar grävningar kring Breviksvägen och Dvärggatan och man färdigställer resterande delar av Hörnebo, Smuleberg, Anderstorpsvägen, Floragatan, Ängsgatan, Östra Långgatan, Storgatan, Lindgatan, Dalviksgatan, Södra Långgatan, Fridhemsgatan och komplettar även med grävningar i Språttebo.

– Det rör sig om närmare 600 fastigheter som erbjuds anslutning, säger Anders Albinsson som tillsammans med Sandra Thimberg är ansvarig för bredband och fiber hos Tibro Energi AB.

– Vi har också fler resurser nu än tidigare för fiberblåsning och svetsning vilket snabbar upp färdigställandet.

Landsbygden

Fiberanslutningsavgiften på landsbygden i Tibro kostar 18 500 kronor:

– Där blir det längre sträckor för oss att gräva, förklarar vd Tord Toverland.

Tibro billigast i Sverige?

Enligt Post och telestyrelsen är Sverige billigast på fast bredband i jämförelse med ett urval OECD-länder. Post- och telestyrelsen har granskat fibererbjudande från 51 aktörer men jämförelsen är inte lätt eftersom det är stora skillnader i vad som ingår i olika aktörers erbjudande; arbete, material och utrustning. Utan grävarbetet (på den egna tomten) kostar i Sverige det dyraste alternativet 25 000 och det billigast 4 980. I Tibro tätort är priset 4 900 kronor.

Källa: Byggahus.se