02 mar 2016 16:41

02 mar 2016 16:41

Nej till 30 förbi Nya Örlenbadet

FULLMÄKTIGE

Beslutet blev att avslå Bengt Ferms medborgarförslag om en utökad 30-sträcka vid Nya Örlenbadet.

Detta med hänvisning till byggnads- och trafiknämndens och Trafikverkets yttrande. Ferms förslag var att utöka hastighetsbegränsningen från Ransberg skola till att även gälla förbi Doppingvägen och Lunnekullevägen. Trafikverket ser en risk med att en förlängning skulle kunna medföra en sämre acceptans för 30-sträckan förbi skolan.

Detta med hänvisning till byggnads- och trafiknämndens och Trafikverkets yttrande. Ferms förslag var att utöka hastighetsbegränsningen från Ransberg skola till att även gälla förbi Doppingvägen och Lunnekullevägen. Trafikverket ser en risk med att en förlängning skulle kunna medföra en sämre acceptans för 30-sträckan förbi skolan.