03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

Öppna upp för biltrafik?

MEDBORGARFÖRSLAG: Den gamla järnvägsövergången vid Snickarevallen

Tony Pettersson har lämnat ett medborgarförslag till fullmäktige med två förslag som tillsammans skulle kunna öppna upp trafikmiljön mellan Snickarvallen och folketspark och sänka farten för dem som kör på ”parkenrakan”.

Hans förslag är att öppna upp den gamla järnvägsövergången för biltrafik mellan Östra Långggatan - Vallgatan till Bangatan - Häggetorpsleden.

Ta bort

– Det kan man lätt göra genom att ta bort den gamla järnvägsövergången vid Snickarvallen och ersätter den med en bilväg och trottoar.

Lättare färdväg

Det skulle skapa en lättare färdväg för alla dem som åker från Skattegårdsområdet till Häggetorps förskola och Häggetorpsskolan och också bli mer miljövänligt.

– I dag tvingas vi som bor på folkparkssidan av järnvägen åka via centrum och använda infarten vid Netto för att nå Häggetorp.

Det vore också bra med en bilväg och en trottoar i stället för en gammal igenväxt järnvägsövergång med tanke på att det planeras nya byggen i området vid Snickarvallen.

En ny förskola med sex avdelningar, två nya punkthus med hyreslägenheter och ett nytt äldreboende.

I sitt andra förslag föreslår Tony tre vägbulor utmed parkenrakan – det vill säga Östra Långggatan utmed folketspark – för att få ner farten på den sträckan.

– Nu är det en sträcka som verkar vara en deltävling i Tibrorallyt!

Hans förslag är att öppna upp den gamla järnvägsövergången för biltrafik mellan Östra Långggatan - Vallgatan till Bangatan - Häggetorpsleden.

Ta bort

– Det kan man lätt göra genom att ta bort den gamla järnvägsövergången vid Snickarvallen och ersätter den med en bilväg och trottoar.

Lättare färdväg

Det skulle skapa en lättare färdväg för alla dem som åker från Skattegårdsområdet till Häggetorps förskola och Häggetorpsskolan och också bli mer miljövänligt.

– I dag tvingas vi som bor på folkparkssidan av järnvägen åka via centrum och använda infarten vid Netto för att nå Häggetorp.

Det vore också bra med en bilväg och en trottoar i stället för en gammal igenväxt järnvägsövergång med tanke på att det planeras nya byggen i området vid Snickarvallen.

En ny förskola med sex avdelningar, två nya punkthus med hyreslägenheter och ett nytt äldreboende.

I sitt andra förslag föreslår Tony tre vägbulor utmed parkenrakan – det vill säga Östra Långggatan utmed folketspark – för att få ner farten på den sträckan.

– Nu är det en sträcka som verkar vara en deltävling i Tibrorallyt!