03 mar 2016 13:53

03 mar 2016 13:53

Tibro tar emot tio

FLYKTINGMOTTAGANDE: Ny lag från 1 mars

Enligt den nya så kallade anvisningslagen som trädde i kraft den 1 mars ska Tibro under 2016 ta emot tio flyktingar med uppehållstillstånd.

Även Karlsborg och Tidaholm tar emot tio medan exempelvis Hjo tar emot 25 och Skövde 94.

Tibros kommunalråd Rolf Eriksson (S):

– Det betyder att Tibro får en lägre anvisning än de 30 personer som vi tidigare tecknat avtal för.

Samtidigt är prognosen 2016 för egenbosättningar i Tibro 146 personer, i Hjo 29, Karlsborg 36 och Skövde 261.

Tibro tillhör till de kommuner som på länsstyrelsen i Västra Götalands kommunenkätkarta fått orange märkning när det gäller upplevelsen av påverkan av flyktingmottagandet. Orange betyder att läget är allvarligt, nästa steg är en rödmärkning som står för att påverkansläget upplevs som kritiskt. Rödmärkta grannkommuner är Hjo och Karlsborg. Länsstyrelsens utgångspunkt 2016 är ett mottagande av 10 603 personer i länet. Antalet anvisningsbara platser är 3 577 medan planeringstalet för självbosatta uppgår till 7 027 personer.

Även Karlsborg och Tidaholm tar emot tio medan exempelvis Hjo tar emot 25 och Skövde 94.

Tibros kommunalråd Rolf Eriksson (S):

– Det betyder att Tibro får en lägre anvisning än de 30 personer som vi tidigare tecknat avtal för.

Samtidigt är prognosen 2016 för egenbosättningar i Tibro 146 personer, i Hjo 29, Karlsborg 36 och Skövde 261.

Tibro tillhör till de kommuner som på länsstyrelsen i Västra Götalands kommunenkätkarta fått orange märkning när det gäller upplevelsen av påverkan av flyktingmottagandet. Orange betyder att läget är allvarligt, nästa steg är en rödmärkning som står för att påverkansläget upplevs som kritiskt. Rödmärkta grannkommuner är Hjo och Karlsborg. Länsstyrelsens utgångspunkt 2016 är ett mottagande av 10 603 personer i länet. Antalet anvisningsbara platser är 3 577 medan planeringstalet för självbosatta uppgår till 7 027 personer.