04 mar 2016 17:27

04 mar 2016 17:27

Framtida lokaler

SKOLLOKALER: Förstudie presenteras i mars

Framtidens skollokaler för Tibro. En förstudierapport kring framtidens skollokaler ska presenteras i mars skriver Tibro kommun på sin hemsida.

Snart presenteras en förstudierapport kring framtidens skollokaler i Tibro för politikerna.

Barn och utbildningsnämnden får rapporten på sitt bord i slutet av denna månad uppger för SLA nämndens ordförande Anne-Marie Wahlström (S).

På hemsidan skriver man att arbetet fokuseras i första hand på Tibros grundskolor och kommer att ge både förslag på hur befintliga skolor kan byggas om och hur nya skolor kan ersätta befintliga.

”Vid eventuell nybyggnation finns i nuläget endast förslag på hur befintliga skolor kan ersättas. Ett inriktningsbeslut ska beslutas i kommunfullmäktige under juni och en eventuell ny skola är i så fall inflyttningsklar sommaren 2019.”

Snart presenteras en förstudierapport kring framtidens skollokaler i Tibro för politikerna.

Barn och utbildningsnämnden får rapporten på sitt bord i slutet av denna månad uppger för SLA nämndens ordförande Anne-Marie Wahlström (S).

På hemsidan skriver man att arbetet fokuseras i första hand på Tibros grundskolor och kommer att ge både förslag på hur befintliga skolor kan byggas om och hur nya skolor kan ersätta befintliga.

”Vid eventuell nybyggnation finns i nuläget endast förslag på hur befintliga skolor kan ersättas. Ett inriktningsbeslut ska beslutas i kommunfullmäktige under juni och en eventuell ny skola är i så fall inflyttningsklar sommaren 2019.”