07 mar 2016 15:28

07 mar 2016 15:28

Kammarrätten biföll inhibitionen

KAMMARRÄTTEN: ClearCar

Bilbesiktningsföretaget ClearCar fortsätter besiktiga fordon. Detta sedan Kammarrätten bifallit Förvaltningsrättens inhibition av Swedacs beslut att återkalla ClearCars ackreditering.

Kristina Sundén, marknadschef på ClearCar:

– Nu har två instanser bifallit vår begäran om inhibition.

Tid att fullfölja

Det ger bolaget tid att fullfölja sitt omfattande kvalitets-och utbildningsprogram under våren.

Målet ska nu upp till normal prövning i Förvaltningsrätten.

– Våra kunder har visat sitt förtroende för oss vilket vi är mycket tacksamma för.

– Vi bygger nu in ökad kvalitet i våra processer med siktet inställt på att bli Sveriges bästa bilbesiktningsföretag, fortsätter Kristina Sundén i ett pressmeddelande.

ClearCars verksamhet startade i december 2012 och de har valt att etablera sig nära kunderna med små besiktningsstationer främst på orter som tidigare saknat besiktning.

Med 81 stationer spridda över Sverige finns ClearCar både i storstadsregioner och glesbygd. En av stationerna finns som bekant i Tibro.

Kristina Sundén, marknadschef på ClearCar:

– Nu har två instanser bifallit vår begäran om inhibition.

Tid att fullfölja

Det ger bolaget tid att fullfölja sitt omfattande kvalitets-och utbildningsprogram under våren.

Målet ska nu upp till normal prövning i Förvaltningsrätten.

– Våra kunder har visat sitt förtroende för oss vilket vi är mycket tacksamma för.

– Vi bygger nu in ökad kvalitet i våra processer med siktet inställt på att bli Sveriges bästa bilbesiktningsföretag, fortsätter Kristina Sundén i ett pressmeddelande.

ClearCars verksamhet startade i december 2012 och de har valt att etablera sig nära kunderna med små besiktningsstationer främst på orter som tidigare saknat besiktning.

Med 81 stationer spridda över Sverige finns ClearCar både i storstadsregioner och glesbygd. En av stationerna finns som bekant i Tibro.