09 mar 2016 16:21

09 mar 2016 16:21

Här blir det sju nya villatomter

KSAU: Häggetorpsområdet får ännu en musikgata – Serenadgatan

Häggetorpsområdet berikas i vår med ännu en musikgata. Till namn som Orgelgatan, Klarinettgatan och Trumpetgatan fogas Serenadgatan med sju nya villatomter.

Dan Carlsson, avdelningschef för gata och park vid Tibro kommun:

– Gatan anläggs på samma plats som det från början var tänkt att en promenadstig med namnet Serenadstigen skulle ligga, men denna blev aldrig färdigställd.

Nu planeras det för sju villor där, två på vardera sida om Serenadvägen före kurvan och tre villor utmed ena sidan efter kurvan.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja samhällsbyggnadsnämnden en extra miljon i investeringsbudgeten 2016 för byggnationen av Serenadvägen.

Tilläggsanslaget behandlas av fullmäktige denna månad.

– Efter Bråbackaområdet vid sjön Örlen kommer Häggetorpområdet.

– Det känns jättebra att det börjat bli efterfrågan på villatomter i tätorten igen.

Samhällsbyggnad har sålt och bokat upp snart tio tomter på Häggetorpsområdet och det börjar bli ont om byggklara tomter.

I samband med bygget av Gärdsmygen togs det fram en ny detaljplan för området, en plan som också möjliggör avstyckning av sju tomter söder och öster om Gärdsmygen.

För att kunna släppa dessa tomter måste Serenadgatan byggas, va-ledningar anläggas och tomter styckas av.

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett tomtpris på 200 000 kronor för Serenadgatan.

Dan Carlsson om vad som ingår i priset som är betydligt högre än för andra tomter i området:

– Då ingår allt utom elanslutningen även bygglovsavgift på runt 40 000 kronor, de tomter som ligger intill fick sin va-anslutning redan för 15 år sedan.

Dan Carlsson, avdelningschef för gata och park vid Tibro kommun:

– Gatan anläggs på samma plats som det från början var tänkt att en promenadstig med namnet Serenadstigen skulle ligga, men denna blev aldrig färdigställd.

Nu planeras det för sju villor där, två på vardera sida om Serenadvägen före kurvan och tre villor utmed ena sidan efter kurvan.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja samhällsbyggnadsnämnden en extra miljon i investeringsbudgeten 2016 för byggnationen av Serenadvägen.

Tilläggsanslaget behandlas av fullmäktige denna månad.

– Efter Bråbackaområdet vid sjön Örlen kommer Häggetorpområdet.

– Det känns jättebra att det börjat bli efterfrågan på villatomter i tätorten igen.

Samhällsbyggnad har sålt och bokat upp snart tio tomter på Häggetorpsområdet och det börjar bli ont om byggklara tomter.

I samband med bygget av Gärdsmygen togs det fram en ny detaljplan för området, en plan som också möjliggör avstyckning av sju tomter söder och öster om Gärdsmygen.

För att kunna släppa dessa tomter måste Serenadgatan byggas, va-ledningar anläggas och tomter styckas av.

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett tomtpris på 200 000 kronor för Serenadgatan.

Dan Carlsson om vad som ingår i priset som är betydligt högre än för andra tomter i området:

– Då ingår allt utom elanslutningen även bygglovsavgift på runt 40 000 kronor, de tomter som ligger intill fick sin va-anslutning redan för 15 år sedan.