09 mar 2016 06:00

09 mar 2016 06:00

Idrotten ska förena alla

INTEGRATIONSPROJEKT: Nyanlända bjuds in i föreningslivet

Idrott förenar. En treårig överenskommelse har träffats mellan Västergötlands Idrottsförbund och Tibro kommun om ett integrationsprojekt med anledning av den globala flyktingströmmen och den rådande flyktingsituationen i Tibro.

Projektet kan sägas ha dubbla syften förklarar Västergötlands Idrottsförbunds Tryggve Olsson, kultur och fritidschef Pelle Ekholm och Tibros vikarierande integrationsutvecklare Azadeh Pezeshk.

Samarbetet syftar dels till att integrera nyanlända i det svenska föreningslivet, dels öka medlemsantalet i klubbarna.

En heltidstjänst har inrättats hos VIF som innehas av Keith Alvarsson vilken omgående börjar arbeta och ska finnas anträffbar i Sporthallen vissa tider varje vecka.

– Stort fokus läggs inledningsvis på fotboll och närmast berörs Tibro AIK men även övriga fotbollsklubbar är välkomna.

Projektet riktar sig till det befintliga föreningslivet för avlastning, strukturella förberedelser, utbildning och information och ska utvärderas varje år.

– Det blir exempelvis prova-på-dagar där föreningarna bjuder in nyanlända för att testa olika sporter, säger Ekholm.

Grundläggande information ska ges till alla nyanlända om hur det svenska föreningslivet fungerar och hur det går till att bli en del av det säger Ekholm:

– Vi ser gärna att nyanlända blir ledare och engagerar sig i styrelser.

Keith Alvarsson om gruppstorlekar:

– Än så länge fungerar det fast på sikt måste vi bli fler idrottsledare i Tibro.

Projektets budget för 2016 är 520 0000 kronor, 2017 600 000 kronor och 2018 600 000 kronor varav VIF:s del är 75 000 per år.

Projektet kan sägas ha dubbla syften förklarar Västergötlands Idrottsförbunds Tryggve Olsson, kultur och fritidschef Pelle Ekholm och Tibros vikarierande integrationsutvecklare Azadeh Pezeshk.

Samarbetet syftar dels till att integrera nyanlända i det svenska föreningslivet, dels öka medlemsantalet i klubbarna.

En heltidstjänst har inrättats hos VIF som innehas av Keith Alvarsson vilken omgående börjar arbeta och ska finnas anträffbar i Sporthallen vissa tider varje vecka.

– Stort fokus läggs inledningsvis på fotboll och närmast berörs Tibro AIK men även övriga fotbollsklubbar är välkomna.

Projektet riktar sig till det befintliga föreningslivet för avlastning, strukturella förberedelser, utbildning och information och ska utvärderas varje år.

– Det blir exempelvis prova-på-dagar där föreningarna bjuder in nyanlända för att testa olika sporter, säger Ekholm.

Grundläggande information ska ges till alla nyanlända om hur det svenska föreningslivet fungerar och hur det går till att bli en del av det säger Ekholm:

– Vi ser gärna att nyanlända blir ledare och engagerar sig i styrelser.

Keith Alvarsson om gruppstorlekar:

– Än så länge fungerar det fast på sikt måste vi bli fler idrottsledare i Tibro.

Projektets budget för 2016 är 520 0000 kronor, 2017 600 000 kronor och 2018 600 000 kronor varav VIF:s del är 75 000 per år.