09 mar 2016 16:27

09 mar 2016 16:27

Överskott på 6,5 miljoner 2015

BOKSLUT

Fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 6,5 miljoner kronor 2015.

Överskottet beror till övervägande del, 5,2 miljoner, på överbeläggningar på de kommunala boendena för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

– Behovet av platser ökade markant förra året och som följd av det har en överbeläggning fått ske med ibland två istället för ett barn per rum, förklarar Rof Eriksson (S.

Överskottet beror till övervägande del, 5,2 miljoner, på överbeläggningar på de kommunala boendena för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

– Behovet av platser ökade markant förra året och som följd av det har en överbeläggning fått ske med ibland två istället för ett barn per rum, förklarar Rof Eriksson (S.