09 mar 2016 16:31

09 mar 2016 16:31

Starkt resultat för kommunen

KSAU

Tibro kommuns driftresultat för 2015 blev starkt – 22,5 miljoner.

Det är 13,5 miljoner bättre än de budgeterade nio och motsvarar hela fyra procent. De finansiella tillgångarna blev tio miljoner högre än budgeterat och ett starkt år på börsen samt en realisationsvinst på 6,9 miljoner, efter att man valt att byta fond för utländska aktier, är de viktigaste orsakerna samt ett överskott på sex miljoner hänförbart till boende för ensamkommande barn.

Det är 13,5 miljoner bättre än de budgeterade nio och motsvarar hela fyra procent. De finansiella tillgångarna blev tio miljoner högre än budgeterat och ett starkt år på börsen samt en realisationsvinst på 6,9 miljoner, efter att man valt att byta fond för utländska aktier, är de viktigaste orsakerna samt ett överskott på sex miljoner hänförbart till boende för ensamkommande barn.