10 mar 2016 17:16

10 mar 2016 17:16

Förslag på ny väg finns

BANGATAN: Tony Petterssons medborgarförslag dammar av en tanke från 2004

Det är bra med medborgarförslag konstaterar kommunalrådet Rolf Eriksson (S). Ibland är förslagen dessutom redan behandlade, men inte avgjorda på grund av olika faktorer.
Tony Pettersson medborgarförslag om bilväg med trottoar över järnvägsövergången vid Snickarvallen fick Eriksson att plocka fram en skiss från 2015 på en idé från 2004.

Eriksson betonar att det bara rör sig om en idéskiss på en möjlig ombyggnad av Bangatan, förbi det planerade bostadsområdet och den planerade förskolan vid Snickarvallen.

– Det är gamla tankar från september 2004 som vår stadsarkitekt Bo Jonsson i fjol gjorde en idéskiss på. Det finns alltså långt gångna tankar på hur trafikflödet skulle kunna förbättras i området.

Men frågan om Karlsborgsbanans vara eller icke vara sätter käppar in hjulet för stadsplanerare och politiker fortsätter Eriksson.

Han skulle själv gärna se att den berörda järnvägsövergången gjordes om till en bilväg. Det skulle skapa ett säkrare och bättre trafikflöde kring Bangatan-Häggetorpsledan och även i centrala Tibro:

– Det finns exempel på kommuner som faktiskt tagit bort järnvägsräls på vissa ställen, utan att frågan om Karlsborgsbanan vara eller icke vara är avgjord.

– Jag tror faktiskt att till och med Karlsborg har tagit bort lite räls på något ställe och asfalterat.

Han fortsätter:

– Karlsborgsbanans framtid har hamnat i en långbänk hos regionen och Trafikverket och det är verkligt synd att det har blivit på det här viset.

Många motioner till Tibro fullmäktige genom åren har handlat om att göra cykelväg av den gamla banvallen:

– Vi har fått avslå alla på grund av långbänken om järnvägen.

Tony Petterssons förslag om tre vägbulor på Östra Långgatan, parkrakan, har dock inte diskuterats tidigare tillägger Eriksson.

Eriksson betonar att det bara rör sig om en idéskiss på en möjlig ombyggnad av Bangatan, förbi det planerade bostadsområdet och den planerade förskolan vid Snickarvallen.

– Det är gamla tankar från september 2004 som vår stadsarkitekt Bo Jonsson i fjol gjorde en idéskiss på. Det finns alltså långt gångna tankar på hur trafikflödet skulle kunna förbättras i området.

Men frågan om Karlsborgsbanans vara eller icke vara sätter käppar in hjulet för stadsplanerare och politiker fortsätter Eriksson.

Han skulle själv gärna se att den berörda järnvägsövergången gjordes om till en bilväg. Det skulle skapa ett säkrare och bättre trafikflöde kring Bangatan-Häggetorpsledan och även i centrala Tibro:

– Det finns exempel på kommuner som faktiskt tagit bort järnvägsräls på vissa ställen, utan att frågan om Karlsborgsbanan vara eller icke vara är avgjord.

– Jag tror faktiskt att till och med Karlsborg har tagit bort lite räls på något ställe och asfalterat.

Han fortsätter:

– Karlsborgsbanans framtid har hamnat i en långbänk hos regionen och Trafikverket och det är verkligt synd att det har blivit på det här viset.

Många motioner till Tibro fullmäktige genom åren har handlat om att göra cykelväg av den gamla banvallen:

– Vi har fått avslå alla på grund av långbänken om järnvägen.

Tony Petterssons förslag om tre vägbulor på Östra Långgatan, parkrakan, har dock inte diskuterats tidigare tillägger Eriksson.