10 mar 2016 17:59

10 mar 2016 17:59

Johannas förslag bordlades

MEDBORGARFÖRSLAG: Frågan om gatubelysning i Ransberg

Johanna Erikssons medborgarförslag om gatubelysning mellan Ransbergs skola och Fagersanna tätort blev bordlagt när det kom upp i ksau.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, väntar med att svara till sitt sammanträde den 22 mars.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om varför:

– Vi vill borra lite djupare och räta ut en del frågetecken.

Johanna Eriksson skriver i sitt medborgarförslag att den aktuella vägsträckan skulle bli säkrare för alla trafikanter om mer belysning sätts upp.

Samhällsbyggnadsnämnden, som berett ärendet, säger i sitt yttrande att Trafikverket är drifthållare av vägen och att Trafikverket inte har något intresse av att komplettera gatubelysningen enligt förslaget.

Det innebär att Tibro kommun i så fall skulle få stå för hela kostnaden. Samhällsbyggnadsnämnden har beräknat kostnaden för en utökad gatubelysning till en miljon. Årlig driftkostnad skulle bli 25 000 kronor och nämnden anser att det blir för dyrt och föreslår avslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, väntar med att svara till sitt sammanträde den 22 mars.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om varför:

– Vi vill borra lite djupare och räta ut en del frågetecken.

Johanna Eriksson skriver i sitt medborgarförslag att den aktuella vägsträckan skulle bli säkrare för alla trafikanter om mer belysning sätts upp.

Samhällsbyggnadsnämnden, som berett ärendet, säger i sitt yttrande att Trafikverket är drifthållare av vägen och att Trafikverket inte har något intresse av att komplettera gatubelysningen enligt förslaget.

Det innebär att Tibro kommun i så fall skulle få stå för hela kostnaden. Samhällsbyggnadsnämnden har beräknat kostnaden för en utökad gatubelysning till en miljon. Årlig driftkostnad skulle bli 25 000 kronor och nämnden anser att det blir för dyrt och föreslår avslag.