11 mar 2016 16:11

11 mar 2016 16:11

Kan Fågelvik räddas kvar?

FÅGELVIKSGYMNASIET: Den 29 mars beslutar barn och utbildningsnämnden

Fågelviksgymnasiet fortsätter att tappa elever. Endast 118 elever från Tibro, Hjo och Karlsborg har sökt Fågelvik i första hand i den första sökomgången. Ett 30-tal av dem går dock redan på skolans introduktionsprogram och många av de sökande är inte behöriga i dagsläget.

Tibros tillförordnade skolchef sedan fem veckor är Phär Nyström, vilken omgående fick barn och utbildningsnämndens uppdrag att analysera gymnasieläget och återkomma med förslag på åtgärder till barn och utbildningsnämnden. Den 1 april ska Tibro lämna besked till Gymnasium Skaraborg vilka sökbara program Fågelvik kan erbjuda läsåret 2016/2017.

– I dag är det mindre än 40 procent av Tibros elever och mindre än 20 procent av eleverna i Hjo och Karlsborg som väljer Fågelvik, resten söker i huvudsak gymnasieutbildning i Skövde och trenden är att denna andel ökar.

Nyström har nu presenterat alternativa lösningar för Fågelviksgymnasiets framtid, sex olika alternativ som än så länge klassas som arbetsmaterial och som under onsdagen presenterades för personalen.

Alternativen är allt från avveckling av skolan till förändringar i programutbudet.

Det mest radikala är avveckling, som i så fall skulle ske i takt med att dagens elever fasas ut.

– Risken finns eftersom Fågelvik tappat elever de senaste sex åren, något måste göras för fortsätter vi som vanligt blir det merkostnader.

- Vårt huvudmål är att skapa bästa tänkbara gymnasieutbildning för våra elever, det är det allra viktigaste i det här läget.

I dag går cirka 400 elever på Fågelviksgymnasiet, elever från både Tibro, Hjo och Karlsborg.

Tibros tillförordnade skolchef sedan fem veckor är Phär Nyström, vilken omgående fick barn och utbildningsnämndens uppdrag att analysera gymnasieläget och återkomma med förslag på åtgärder till barn och utbildningsnämnden. Den 1 april ska Tibro lämna besked till Gymnasium Skaraborg vilka sökbara program Fågelvik kan erbjuda läsåret 2016/2017.

– I dag är det mindre än 40 procent av Tibros elever och mindre än 20 procent av eleverna i Hjo och Karlsborg som väljer Fågelvik, resten söker i huvudsak gymnasieutbildning i Skövde och trenden är att denna andel ökar.

Nyström har nu presenterat alternativa lösningar för Fågelviksgymnasiets framtid, sex olika alternativ som än så länge klassas som arbetsmaterial och som under onsdagen presenterades för personalen.

Alternativen är allt från avveckling av skolan till förändringar i programutbudet.

Det mest radikala är avveckling, som i så fall skulle ske i takt med att dagens elever fasas ut.

– Risken finns eftersom Fågelvik tappat elever de senaste sex åren, något måste göras för fortsätter vi som vanligt blir det merkostnader.

- Vårt huvudmål är att skapa bästa tänkbara gymnasieutbildning för våra elever, det är det allra viktigaste i det här läget.

I dag går cirka 400 elever på Fågelviksgymnasiet, elever från både Tibro, Hjo och Karlsborg.

Så går valet till

1 februari - sista dag att söka.

15 april - preliminär antagning

15 april - öppnas för omval

15 maj - omvalsperioden avslutas.

Om en ansökan kommer in efter den 15 maj antas eleven enbart till programmet i mån av plats om det inte föreligger särskilda skäl.

Källa: Gymnasium Skaraborg