14 mar 2016 06:00

14 mar 2016 06:00

Nätverk för landsbygdsföretagen

NÄRINGSLIV: Unikt i Skaraborg

I Tibro har den gröna näringen stor betydelse och utgör en väsentlig del av näringslivet.

Under hösten 2012 träffades Tibrobygdens LRF-ordförande Lennart Johansson och Tibro kommuns näringslivsutvecklare Ingela Backman.

De resonerade om hur en dialog och en mötesplats för landsbygdsföretagen kunde skapas.

– Det resulterade i att Tillväxt Tibro och Tibrobygdens LRF sedan 2013 ordnar fyra till fem nätverksluncher per år, uppger Ingela Backman.

Nätverksträffarna har olika teman och samlar ett 30-tal landsbygdsföretagare, politiker och kommunala tjänstemän med flera varje gång.

– Träffarna syftar till att företagen ska hitta gemensamma nämnare och få aktuell information från olika aktörer.

Under 2013 beviljades medel från Leader Östra Skaraborg till en kartläggning av de landsbygdsföretag som har sin verksamhet utanför tätorten Tibro:

– Syftet var bland annat att samla fler landsbygdsföretag som kan samverka för att utveckla landsbygdsnäringen, ytterligare förstärka nätverket, hitta fler företag som vill delta och stimulera fler företag att etablera sig i Tibro och Skaraborg.

– Sist men inte minst vill vi stärka landsbygdens utveckling där landsbygdsföretagen är livsgivande, säger Ingela Backman.

Under hösten 2012 träffades Tibrobygdens LRF-ordförande Lennart Johansson och Tibro kommuns näringslivsutvecklare Ingela Backman.

De resonerade om hur en dialog och en mötesplats för landsbygdsföretagen kunde skapas.

– Det resulterade i att Tillväxt Tibro och Tibrobygdens LRF sedan 2013 ordnar fyra till fem nätverksluncher per år, uppger Ingela Backman.

Nätverksträffarna har olika teman och samlar ett 30-tal landsbygdsföretagare, politiker och kommunala tjänstemän med flera varje gång.

– Träffarna syftar till att företagen ska hitta gemensamma nämnare och få aktuell information från olika aktörer.

Under 2013 beviljades medel från Leader Östra Skaraborg till en kartläggning av de landsbygdsföretag som har sin verksamhet utanför tätorten Tibro:

– Syftet var bland annat att samla fler landsbygdsföretag som kan samverka för att utveckla landsbygdsnäringen, ytterligare förstärka nätverket, hitta fler företag som vill delta och stimulera fler företag att etablera sig i Tibro och Skaraborg.

– Sist men inte minst vill vi stärka landsbygdens utveckling där landsbygdsföretagen är livsgivande, säger Ingela Backman.