14 mar 2016 15:29

14 mar 2016 15:29

Stadsparken har fått uppfräschning

KOMMUN: Röjt bort dåliga och döda träd

Tibro kommuns gata/parkavdelning har nu tagit ner dåliga och döda träd och gjort fint i Stadsparken. Syftet är att parkens besökare ska få en säkrare och tryggare miljö att vistas i.

Uppröjningen har skett i Gestaltningsprogrammets anda och för att besökare till parken ska få en säkrare och tryggare miljö att vistas i.

Gestaltningsprogrammet är ett övergripande program som talar om hur de offentliga miljöerna i Tibro tätort ska utvecklas. Där står bland annat att ”Stadsparken är Tibros gröna hjärta och ska hanteras som Tibros finaste park med högst dignitet”.

Döda och dåliga träd har tagits bort i vinter och skogen glesats ut. Sly och andra sikthindrande vegetation har röjts bort.

Nya välkomnande pålar har också satts upp vid flera av ingångarna till Stadsparken för att markera en början till parken.

Uppröjningen har skett i Gestaltningsprogrammets anda och för att besökare till parken ska få en säkrare och tryggare miljö att vistas i.

Gestaltningsprogrammet är ett övergripande program som talar om hur de offentliga miljöerna i Tibro tätort ska utvecklas. Där står bland annat att ”Stadsparken är Tibros gröna hjärta och ska hanteras som Tibros finaste park med högst dignitet”.

Döda och dåliga träd har tagits bort i vinter och skogen glesats ut. Sly och andra sikthindrande vegetation har röjts bort.

Nya välkomnande pålar har också satts upp vid flera av ingångarna till Stadsparken för att markera en början till parken.