15 mar 2016 06:00

22 mar 2016 15:41

"Går inte att driva till vilket pris som helst"

UTBILDNING: Kommunalrådet om Fågelviksgymnasiets framtid

Fågelviksgymnasiets framtid är hotad. Politikerna måste snart avgöra om man kan fortsätta med verksamheten.
– En gymnasieskola är ett flaggskepp men den finns ett pris för vad vi kan satsa, säger kommunalrådet Rolf Eriksson (S).

Som SLA skrev om i i slutet av förra veckan så fortsätter Fågelviksgymnasiet att tappa elever.

En trend som har pågått under flera år och framtiden är oviss.

– Det har varit en lång resa som varit en framgång länge. De senare åren har vi anpassat programutbudet och satsat på kommunikation men till slut vet man inte vilka åtgärder man ska ta till, säger Rolf Eriksson (S).

– Eleverna väljer den större orten och det är väl en del av en urbanisering som finns i hela samhället.

Bredare perspektiv

Lösningarna börjar som sagt att ta slut och enligt Eriksson är det framför allt någon form av samarbete som kan rädda verksamheten.

– Vi måste nog hitta en sådan väg där vi samverkar mer med andra kommuner. Det blir väldigt höga priser för programmen annars så man måste hitta ett Skaraborgsperspektiv. Vi har haft bra kontakt med Skövde så där finns ett hopp, säger han.

Vad skulle det betyda för Tibro som kommun om gymnasiet avvecklas?

– En gymnasieskola är ju ett flaggskepp för en kommun men det går inte att driva till vilket pris som helst. Kostar det oss 10-15 miljoner får man ju fundera vad de pengarna i stället skulle kunna göra i grundskolan. Det blir en politisk avvägning som vi måste göra.

Hur stor risken för en avveckling är vill inte Eriksson spekulera i.

– Det kan jag egentligen inte avgöra. Barn- och utbildningsnämnden äger frågan och ska ta beslut den 29 mars men vi har sagt att det är ett beslut som ska köras till kommunfullmäktige som ska ställa sig bakom beslutet, säger Eriksson.

– Trenden ser ut som den gör och vi måste se över om vi tror att vi kan vända den. Vi markerade för ett år sedan att vi inte skulle lägga ner Fågelvik men verkligheten förändras.

Deadline 1 april

Endast 118 elever från Tibro, Hjo och Karlsborg har sökt Fågelvik i första hand i den första sökomgången. Ett 30-tal av dem går dock redan på skolans introduktionsprogram och många av de sökande är inte behöriga i dagsläget.

Den 1 april ska Tibro lämna besked till Gymnasium Skaraborg vilka sökbara program Fågelvik kan erbjuda läsåret 2016/2017.

Som SLA skrev om i i slutet av förra veckan så fortsätter Fågelviksgymnasiet att tappa elever.

En trend som har pågått under flera år och framtiden är oviss.

– Det har varit en lång resa som varit en framgång länge. De senare åren har vi anpassat programutbudet och satsat på kommunikation men till slut vet man inte vilka åtgärder man ska ta till, säger Rolf Eriksson (S).

– Eleverna väljer den större orten och det är väl en del av en urbanisering som finns i hela samhället.

Bredare perspektiv

Lösningarna börjar som sagt att ta slut och enligt Eriksson är det framför allt någon form av samarbete som kan rädda verksamheten.

– Vi måste nog hitta en sådan väg där vi samverkar mer med andra kommuner. Det blir väldigt höga priser för programmen annars så man måste hitta ett Skaraborgsperspektiv. Vi har haft bra kontakt med Skövde så där finns ett hopp, säger han.

Vad skulle det betyda för Tibro som kommun om gymnasiet avvecklas?

– En gymnasieskola är ju ett flaggskepp för en kommun men det går inte att driva till vilket pris som helst. Kostar det oss 10-15 miljoner får man ju fundera vad de pengarna i stället skulle kunna göra i grundskolan. Det blir en politisk avvägning som vi måste göra.

Hur stor risken för en avveckling är vill inte Eriksson spekulera i.

– Det kan jag egentligen inte avgöra. Barn- och utbildningsnämnden äger frågan och ska ta beslut den 29 mars men vi har sagt att det är ett beslut som ska köras till kommunfullmäktige som ska ställa sig bakom beslutet, säger Eriksson.

– Trenden ser ut som den gör och vi måste se över om vi tror att vi kan vända den. Vi markerade för ett år sedan att vi inte skulle lägga ner Fågelvik men verkligheten förändras.

Deadline 1 april

Endast 118 elever från Tibro, Hjo och Karlsborg har sökt Fågelvik i första hand i den första sökomgången. Ett 30-tal av dem går dock redan på skolans introduktionsprogram och många av de sökande är inte behöriga i dagsläget.

Den 1 april ska Tibro lämna besked till Gymnasium Skaraborg vilka sökbara program Fågelvik kan erbjuda läsåret 2016/2017.