16 mar 2016 06:00

16 mar 2016 06:00

Bun i Tibro tvingas strama åt

EKONOMI: Prognosen säger minus drygt 15 miljoner kronor

Minus 15,2 miljoner kronor. Det visar prognosen under 2016 för barn- och utbildningsnämnden i Tibro.
– Det är ett väldigt svårt läge, säger nämndens ordförande Anne-Marie Wahlström.

Vid senaste sammanträdet för barn- och utbildningsnämnden konstaterades att prognosen för 2016 visar på ett beräknat underskott på 15,2 miljoner kronor.

Nu måste nämnden ta fram en handlingsplan med åtgärder som ska vidtas för att försöka nå målet om en budget i balans.

– Vi kommer att se över hela verksamheten. Det kommer att krävas ganska stora åtgärder, konstaterar Anne-Marie Wahlström.

Två veckor

Vad det rör sig om för åtgärder är ännu inte klart.

– Jag kan inte säga det i nuläget. Förslagen har inte nått mitt bord än men vi beräknar att ha det klart till arbetsutskottets sammanträde den 22 februari.

Vid nämndens sammanträde den 29 mars är målet att en sammanställning av åtgärderna ska presenteras och man ska besluta om vilka av de redovisade åtgärderna som ska vidtas.

– Det kan vara positivt att göra en sådan här genomlysning av verksamheten, då tvingas man tänka till kring vad man gör och förhoppningsvis kan vi hitta sätt för att bli bättre.

Går det att spara över 15 miljoner kronor?

– Jag har svårt att se att vi kan spara in alla de miljonerna med de här åtgärderna men det är svårt att säga i nuläget. Vi får avvakta och se vad vi kommer fram till.

Under 2015 redovisade barn- och utbildningsnämnden ett minus på 3,9 miljoner kronor.

Vid senaste sammanträdet för barn- och utbildningsnämnden konstaterades att prognosen för 2016 visar på ett beräknat underskott på 15,2 miljoner kronor.

Nu måste nämnden ta fram en handlingsplan med åtgärder som ska vidtas för att försöka nå målet om en budget i balans.

– Vi kommer att se över hela verksamheten. Det kommer att krävas ganska stora åtgärder, konstaterar Anne-Marie Wahlström.

Två veckor

Vad det rör sig om för åtgärder är ännu inte klart.

– Jag kan inte säga det i nuläget. Förslagen har inte nått mitt bord än men vi beräknar att ha det klart till arbetsutskottets sammanträde den 22 februari.

Vid nämndens sammanträde den 29 mars är målet att en sammanställning av åtgärderna ska presenteras och man ska besluta om vilka av de redovisade åtgärderna som ska vidtas.

– Det kan vara positivt att göra en sådan här genomlysning av verksamheten, då tvingas man tänka till kring vad man gör och förhoppningsvis kan vi hitta sätt för att bli bättre.

Går det att spara över 15 miljoner kronor?

– Jag har svårt att se att vi kan spara in alla de miljonerna med de här åtgärderna men det är svårt att säga i nuläget. Vi får avvakta och se vad vi kommer fram till.

Under 2015 redovisade barn- och utbildningsnämnden ett minus på 3,9 miljoner kronor.