19 mar 2016 06:00

19 mar 2016 06:00

Vill ge äldre halkskydd

TIBRO: Motion från SD-politiker

Sverigedemokraten Åse Nicklasson föreslår i en motion att Tibro kommun borde ge äldre medborgare gratis halkskydd till skor.

I sin motion som kommunstyrelsens arbetsutskott nu överlämnar till socialnämnden för beredning, yrkar Nicklasson att Tibro kommun "kostnadsfritt tillhandahåller halkskydd till skor för alla kommuninvånare som fyllt 65 år".

Avsikten är att minska antalet halkolyckor, sänka vårdkostnaderna och inte minst bespara äldre det lidande en olycka ofta innebär.

"I vårt land är det drygt sex gånger fler som dör i halkolyckor än i trafiken, nästan 17 000 dödsfall per år. Kostnaderna är för samhället avsevärd och varje förhindrad halkolycka innebär stora besparingar i kostnader och lidande," skriver Åse Nicklasson i sin motion.

I sin motion som kommunstyrelsens arbetsutskott nu överlämnar till socialnämnden för beredning, yrkar Nicklasson att Tibro kommun "kostnadsfritt tillhandahåller halkskydd till skor för alla kommuninvånare som fyllt 65 år".

Avsikten är att minska antalet halkolyckor, sänka vårdkostnaderna och inte minst bespara äldre det lidande en olycka ofta innebär.

"I vårt land är det drygt sex gånger fler som dör i halkolyckor än i trafiken, nästan 17 000 dödsfall per år. Kostnaderna är för samhället avsevärd och varje förhindrad halkolycka innebär stora besparingar i kostnader och lidande," skriver Åse Nicklasson i sin motion.