22 mar 2016 10:41

22 mar 2016 10:41

91-åring anmäler telefonbolag

ARN: Blev uppringd av en säljare

En 91-årig man i Tibro har anmält Svenska Telebolaget i Karlstad till Allmänna reklamationsnämnden. Tvisten avser en tjänst för 267 kronor.

Enligt anmälan har Tibrobon aldrig beställt tjänsten som han debiteras för.

Han bad under telefonsamtalet om att få erbjudandet skriftligt och fick i stället ett tecknat avtal med faktura i brevlådan.

Tibrobon har begärt att avtalet ska hävas men motparten har inte svarat på hans krav.

91-åringen hävdar att han aldrig beställt abonnemanget och inte heller erhållit den hårdvara som han faktureras för.

Säljsamtalet skedde i december och reklamationen gjordes den 24 januari.

Enligt anmälan har Tibrobon aldrig beställt tjänsten som han debiteras för.

Han bad under telefonsamtalet om att få erbjudandet skriftligt och fick i stället ett tecknat avtal med faktura i brevlådan.

Tibrobon har begärt att avtalet ska hävas men motparten har inte svarat på hans krav.

91-åringen hävdar att han aldrig beställt abonnemanget och inte heller erhållit den hårdvara som han faktureras för.

Säljsamtalet skedde i december och reklamationen gjordes den 24 januari.