22 mar 2016 17:44

22 mar 2016 17:44

Beslut med reservation från (L)

MEDBORGARFÖRSLAG

Alda Danial (L) reserverade sig mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att av kostnadsskäl avslå Johanna Erikssons medborgarförslag.

Johanna vill att gatubelysningen i Ransberg utökas mellan Ransbergs skola och Fagersanna tätort. Vägavsnittet skulle bli säkrare för alla trafikanter påpekar hon i medborgarförslaget.

Trafikverket är drifthållare av vägen men vill inte bekosta belysningen som skulle gå på en miljon kronor. Tibro kommun vill inte heller ta på sig denna kostnad.

Johanna vill att gatubelysningen i Ransberg utökas mellan Ransbergs skola och Fagersanna tätort. Vägavsnittet skulle bli säkrare för alla trafikanter påpekar hon i medborgarförslaget.

Trafikverket är drifthållare av vägen men vill inte bekosta belysningen som skulle gå på en miljon kronor. Tibro kommun vill inte heller ta på sig denna kostnad.