22 mar 2016 15:37

23 mar 2016 09:18

Vill succesivt avveckla Fågelviksgymnasiet

FÅGELVIKSGYMNASIET: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har fattat sitt beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har enats om ett framtidsförslag för Fågelviksgymnasiet i Tibro. Majoriteten förordar en succesiv avveckling och ett större samarbete med främst Skövde men även med andra gymnasieorter inom Gymnasium Skaraborg.

Det var med sorg i hjärtat som kommunalrådet Rolf Eriksson (S), oppositionsrådet Alda Danial (L), barn och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S) och bun-ledamoten Maria Maric (KD) lämnade budskapet på en presskonforens strax efter lunch i tisdags. Senast den 1 april ska förslaget vara godkänt i barn och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige vilka alla sammanträder samma dag tisdagen den 29 mars.

Rolf Eriksson (S) om att det var ett tungt men nödvändigt ställningstagande:

– Fågelviksgymnasiet i Tibro har tappat elever sex år i rad. Tilll höstterminen har vi bara 29 behöriga förstahandssökande från Tibro. Det skulle kosta oss 15 miljoner att bara köra på utan åtgärder.

Förslaget från arbetsutskottet till nämnden är:

  • Att barn-och utbildningsnämnden organiserar gymnasieskolan för Tibros elever från och med läsåret 2016/17 genom att köpa gymnasieskola för alla nationella program, Gymsär och IM.
  • Att barn-och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur Fågelviksgymnasiets nuvarande elever i årskurs 1 och 2 kan fullfölja sina gymnasiestudier.
  • Att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur organisationen för eleverna på IM-programmet, som inte kan erbjudas en bra utbildning inom Gymnasium Skaraborg, kan ordnas i Tibro eller i samarbete med grannkommuner.

Ledorden i den utredning som lett fram till avvecklingsbeslutet i arbetsutskottet har varit den kommande kvaliteten på utbildningen och kommunens kostnader för de egna eleverna. En avsiktsförklaring om samarbete med framför allt Skövde är på väg att utarbetas.

Det var med sorg i hjärtat som kommunalrådet Rolf Eriksson (S), oppositionsrådet Alda Danial (L), barn och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S) och bun-ledamoten Maria Maric (KD) lämnade budskapet på en presskonforens strax efter lunch i tisdags. Senast den 1 april ska förslaget vara godkänt i barn och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige vilka alla sammanträder samma dag tisdagen den 29 mars.

Rolf Eriksson (S) om att det var ett tungt men nödvändigt ställningstagande:

– Fågelviksgymnasiet i Tibro har tappat elever sex år i rad. Tilll höstterminen har vi bara 29 behöriga förstahandssökande från Tibro. Det skulle kosta oss 15 miljoner att bara köra på utan åtgärder.

Förslaget från arbetsutskottet till nämnden är:

  • Att barn-och utbildningsnämnden organiserar gymnasieskolan för Tibros elever från och med läsåret 2016/17 genom att köpa gymnasieskola för alla nationella program, Gymsär och IM.
  • Att barn-och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur Fågelviksgymnasiets nuvarande elever i årskurs 1 och 2 kan fullfölja sina gymnasiestudier.
  • Att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur organisationen för eleverna på IM-programmet, som inte kan erbjudas en bra utbildning inom Gymnasium Skaraborg, kan ordnas i Tibro eller i samarbete med grannkommuner.

Ledorden i den utredning som lett fram till avvecklingsbeslutet i arbetsutskottet har varit den kommande kvaliteten på utbildningen och kommunens kostnader för de egna eleverna. En avsiktsförklaring om samarbete med framför allt Skövde är på väg att utarbetas.