23 mar 2016 16:07

23 mar 2016 16:07

Inga beslut om SFI

FÅGELVIKSGYMNASIET: Frågor och svar

Tibro kommun har lagt ut en omfattande information på hemsidan om Fågelviksgymnasiet. Bland annat besvaras de här frågor.

Sägs personal upp nu?

– Målet är att ingen ska behöva sägas upp utan att omplaceringar kan lösa övertaligheten.

Vad sker med 1-2:orna?

– De får fortsätta och läsa färdigt på Fågelvik.

De som sökt till Fågelvik?

– De får under omvalsperioden 15 april -15 maj söka om sin plats på annat gymnasium i Skaraborg.

Vad blir kvar av Fågelvik?

– Nuvarande verksamhet (gymnasium och vuxenutbildning) fortsätter under avvecklingstiden. I dagsläget finns inga beslut att flytta vuxenutbildning eller SFI.

Vad sker med lokalerna?

– Det finns olika tankar och förslag för någon typ av utbildningsverksamhet.

Varför tar ni detta drastiskt beslut?

– Satsningen på marknadsföring gav inte önskat resultat. Andelen elever som väljer Fågelviksgymnasiet fortsätter att minska. I dag är det bara 29 godkända tibroelever som valt Fågelvik i första hand.

Hur påverkas eleverna i gymnasiesärskolan?

– Vi kommer att försöka göra anpassningen så smidig och trygg som möjligt.

Sägs personal upp nu?

– Målet är att ingen ska behöva sägas upp utan att omplaceringar kan lösa övertaligheten.

Vad sker med 1-2:orna?

– De får fortsätta och läsa färdigt på Fågelvik.

De som sökt till Fågelvik?

– De får under omvalsperioden 15 april -15 maj söka om sin plats på annat gymnasium i Skaraborg.

Vad blir kvar av Fågelvik?

– Nuvarande verksamhet (gymnasium och vuxenutbildning) fortsätter under avvecklingstiden. I dagsläget finns inga beslut att flytta vuxenutbildning eller SFI.

Vad sker med lokalerna?

– Det finns olika tankar och förslag för någon typ av utbildningsverksamhet.

Varför tar ni detta drastiskt beslut?

– Satsningen på marknadsföring gav inte önskat resultat. Andelen elever som väljer Fågelviksgymnasiet fortsätter att minska. I dag är det bara 29 godkända tibroelever som valt Fågelvik i första hand.

Hur påverkas eleverna i gymnasiesärskolan?

– Vi kommer att försöka göra anpassningen så smidig och trygg som möjligt.