23 mar 2016 16:13

23 mar 2016 16:13

Mobilförbud på lektionstid

NYBOSKOLAN

Nyboskolan i Tibro har sedan i höstas mobilförbud på lektionstid. Detta enligt P4 Skaraborgs undersökning av mobilrestriktioner på skolor.

Antingen samlar lärarna in mobilerna före lektionen eller så förvarar eleverna dem i skåp eller väskor. På Nybo får mobilerna inte förvaras i fickan under lektionstid men användas på rasterna.

Enligt rektors uppgift till radion har det varit övervägande positiva reaktioner från lärare och elever.

Antingen samlar lärarna in mobilerna före lektionen eller så förvarar eleverna dem i skåp eller väskor. På Nybo får mobilerna inte förvaras i fickan under lektionstid men användas på rasterna.

Enligt rektors uppgift till radion har det varit övervägande positiva reaktioner från lärare och elever.