24 mar 2016 15:51

24 mar 2016 15:51

Tibro på plats 176 i bredbandsrankning

STATISTIK

Tibro är på plats 176 bland Sveriges 290 kommuner när det gäller snabbt bredband. 2015 hade 40 procent av hushållen i Tibro tillgång till bredband via fiber, en ökning från 29 procent 2014.

Det visar statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen. Rikssnittet är 61 procent.

– Fortfarande saknar nästan fyra av tio svenskar tillgång till fiberbredband, säger Mikael Ek, vd i föreningen.

Sundbyberg hamnar för sjätte året på första plats i bredbandsrankningen med 94 procent av hushållen. De tre kommuner som klättrat mest i rankningen sedan förra året är Bräcke, Kävlinge och Kil. Tillgång definieras som att hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang.

Det visar statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen. Rikssnittet är 61 procent.

– Fortfarande saknar nästan fyra av tio svenskar tillgång till fiberbredband, säger Mikael Ek, vd i föreningen.

Sundbyberg hamnar för sjätte året på första plats i bredbandsrankningen med 94 procent av hushållen. De tre kommuner som klättrat mest i rankningen sedan förra året är Bräcke, Kävlinge och Kil. Tillgång definieras som att hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang.