29 mar 2016 22:18

29 mar 2016 22:18

"För få elever skapar ingen dynamik"

FULLMÄKTIGE: Om Fågelviksgymnasiets kvalitet

Resenomenaget i beslutsunderlaget tilll kommunstyrelsen kring undervisningens kvalitet på Fågelviksgymnasiet är ingen rolig läsning för Tibroborna.

Pähr Nystrom, Tibros tillförordnade utbildningschef, har gjort utredningen om Fågelviksgymnasiet som lett fram till fler alternativ. Allifrån att behålla hela dagens gymnasiet i Tibro till att köpa alla program från andra kommuner inom Gymnasium Skaraborg.

Prislappen för alternativen varierar från 65 miljoner till 48 miljoner:

– Det är stora kostnadsdifferenser vi talar om, konstaterade han från talarstolen.

Fullmäktige beslöt att lägga sig på 48-miljonersnivån (se sep art). Ur hans utredning kan citeras följande:

”Få elever i varje klass eller grupp skapar inte den dynamik som krävs för att skolarbetet ska upplevas kreativt och utvecklande.”

”I och med att kostnaderna per elev blir så mycket dyrare finns inga riksdaler över för spännande utvecklingsprojekt. Till exempel studiebesök och utlandsresor med mera påverkar negativt för både personal och elever” säger utredningen.

Och vidare:

”Den lilla skolan kan inte erbjuda det utbud av elevaktiviteter som den större skolan kan. Lågt söktryck leder till ännu lägre söktryck, det vill säga sannolikheten att det blir ännu färre sökanden nästa år är stor.”

”Allt färre behöriga Tibroelever väljer Fågelviksgymnasiet och elever med höga betyg väljer en gymnasieskola i Skövde.”

”Fågelviksgymnasiet är i dag mer en vuxenskola än ett ungdomsgymnasium för Tibroelever på nationella program”.

Om antalet behöriga Tibroelever per den 18 januari:

Åk 1. 35 elever fördelat på 6 program

Åk 2. 52 elever fördelat på 7 program

Åk 3. 47 elever fördelat på 7 program

Åk 4. 6 elever fördelat på 5 program

Det är totalt 140 elever.

Pähr Nystrom, Tibros tillförordnade utbildningschef, har gjort utredningen om Fågelviksgymnasiet som lett fram till fler alternativ. Allifrån att behålla hela dagens gymnasiet i Tibro till att köpa alla program från andra kommuner inom Gymnasium Skaraborg.

Prislappen för alternativen varierar från 65 miljoner till 48 miljoner:

– Det är stora kostnadsdifferenser vi talar om, konstaterade han från talarstolen.

Fullmäktige beslöt att lägga sig på 48-miljonersnivån (se sep art). Ur hans utredning kan citeras följande:

”Få elever i varje klass eller grupp skapar inte den dynamik som krävs för att skolarbetet ska upplevas kreativt och utvecklande.”

”I och med att kostnaderna per elev blir så mycket dyrare finns inga riksdaler över för spännande utvecklingsprojekt. Till exempel studiebesök och utlandsresor med mera påverkar negativt för både personal och elever” säger utredningen.

Och vidare:

”Den lilla skolan kan inte erbjuda det utbud av elevaktiviteter som den större skolan kan. Lågt söktryck leder till ännu lägre söktryck, det vill säga sannolikheten att det blir ännu färre sökanden nästa år är stor.”

”Allt färre behöriga Tibroelever väljer Fågelviksgymnasiet och elever med höga betyg väljer en gymnasieskola i Skövde.”

”Fågelviksgymnasiet är i dag mer en vuxenskola än ett ungdomsgymnasium för Tibroelever på nationella program”.

Om antalet behöriga Tibroelever per den 18 januari:

Åk 1. 35 elever fördelat på 6 program

Åk 2. 52 elever fördelat på 7 program

Åk 3. 47 elever fördelat på 7 program

Åk 4. 6 elever fördelat på 5 program

Det är totalt 140 elever.