29 mar 2016 22:19

29 mar 2016 22:19

Gymnasiets kostar 65 miljoner

FÅGELVIKSGYMNASIET

Gymnasiet kostar Tibro kommun 65 miljoner varav Tibroelever utgör 35 miljoner.

Interkommunala kostnaden till andra kommuner för egna elever är 30 miljoner. Det ska jämföras med kostnaden om Tibro köpte all utbildning inom Gymnasium Skaraborg för alla egna elever. 413 folkbokförda Tibroelever kostar 46, 7 miljoner plus elever på Gysär 1,4 miljoner. Totalt cirka 48 miljoner. Att behålla Fågelvik medför en merkostnad på 16,8 miljoner minus centrala kostnader.

Interkommunala kostnaden till andra kommuner för egna elever är 30 miljoner. Det ska jämföras med kostnaden om Tibro köpte all utbildning inom Gymnasium Skaraborg för alla egna elever. 413 folkbokförda Tibroelever kostar 46, 7 miljoner plus elever på Gysär 1,4 miljoner. Totalt cirka 48 miljoner. Att behålla Fågelvik medför en merkostnad på 16,8 miljoner minus centrala kostnader.