31 mar 2016 13:14

31 mar 2016 13:14

Saknar dokumentation

ARBETSMILJÖVERKET

Arbetsmiljöverket har inspekterat Tibro kommuns arbetsmarknadsenhet och konstaterar det saknas skriftlig dokumentation av de rutiner som finns för första hjälpen, krisstöd samt även för säkerhetsinstruktionerna inför våld och hotsituationer.

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder senast den 17 april. Är riskerna allvarliga är det viktigt att instruktionerna är skriftliga med tanke på eventuella nyanställda.

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder senast den 17 april. Är riskerna allvarliga är det viktigt att instruktionerna är skriftliga med tanke på eventuella nyanställda.