01 apr 2016 16:55

01 apr 2016 16:55

Nu sopas det!

GATORNA

Just nu sopas Tibros gator rena från vinterns sand och rullgrus.

Det gäller för alla att vara observanta på de tillfälliga vägskyltar som satts upp runt om i tätorten. Vissa tider får man inte parkera på sin vanliga p-plats eftersom sopmaskinen behöver komma fram och göra vårfint överallt.

Det gäller för alla att vara observanta på de tillfälliga vägskyltar som satts upp runt om i tätorten. Vissa tider får man inte parkera på sin vanliga p-plats eftersom sopmaskinen behöver komma fram och göra vårfint överallt.