01 apr 2016 06:00

01 apr 2016 06:00

"Vi gör ett vägval nu"

KOMMUNEN: Investeringar väntar

Tibro kommun har stora utmaningar framöver när det gäller utbyggnad av förskolan och det stora behovet av moderniserade undervisningslokaler för grundskolan.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att det handlar om investeringar som om några år innebär 20 miljoner i ökade driftkostnader:

– Vi behöver också få upp resultatnivån i grundskolan. Flera 16-åringar behöver bli behöriga och rustade för framgångsrika och fullföljda gymnasiestudier.

Att med det som bakgrund och i nuvarande läge få fram de dryga 15 miljoner det skulle kosta Tibro att fortsätta att driva Fågelviksgymnasiet i nuvarande omfattning skulle drabba förskolan och omsorgen för äldre.

– Här gör vi i majoriteten en politisk prioritering, ett vägval. Vi slår vakt om kvaliteten i välfärdens kärnverksamheter samtidigt som vi vet att våra 16-åringar får en bra gymnasieutbildning på andra skolor inom gymnasium Skaraborg.

Om samarbetet med Skövde:

– Avsiktsförklaringen mellan Skövde och Tibro öppnar för samverkansmöjligheter.

Om framtiden för riksidrottsgymnasiet:

– Crossgymnasiet är en viktig symbolfråga inte enbart för Tibro utan också för Gymnasium Skaraborg.

Det finns för övrigt bara ett riksidrottsgymnasium till inom Gymnasium Skaraborg och det är tennisgymnasiet i Lidköping.

Om att idrottskommunen Tibro är i fara:

– Jag är inte orolig för varumärket ”Tibro – idrottskommunen”.

– Vi har ett starkt föreningsliv och våra ungdomar finns kvar här hela grundskoletiden. Det är inte omöjligt att hitta bra lösningar för deras idrottsutövande under gymnasietiden.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att det handlar om investeringar som om några år innebär 20 miljoner i ökade driftkostnader:

– Vi behöver också få upp resultatnivån i grundskolan. Flera 16-åringar behöver bli behöriga och rustade för framgångsrika och fullföljda gymnasiestudier.

Att med det som bakgrund och i nuvarande läge få fram de dryga 15 miljoner det skulle kosta Tibro att fortsätta att driva Fågelviksgymnasiet i nuvarande omfattning skulle drabba förskolan och omsorgen för äldre.

– Här gör vi i majoriteten en politisk prioritering, ett vägval. Vi slår vakt om kvaliteten i välfärdens kärnverksamheter samtidigt som vi vet att våra 16-åringar får en bra gymnasieutbildning på andra skolor inom gymnasium Skaraborg.

Om samarbetet med Skövde:

– Avsiktsförklaringen mellan Skövde och Tibro öppnar för samverkansmöjligheter.

Om framtiden för riksidrottsgymnasiet:

– Crossgymnasiet är en viktig symbolfråga inte enbart för Tibro utan också för Gymnasium Skaraborg.

Det finns för övrigt bara ett riksidrottsgymnasium till inom Gymnasium Skaraborg och det är tennisgymnasiet i Lidköping.

Om att idrottskommunen Tibro är i fara:

– Jag är inte orolig för varumärket ”Tibro – idrottskommunen”.

– Vi har ett starkt föreningsliv och våra ungdomar finns kvar här hela grundskoletiden. Det är inte omöjligt att hitta bra lösningar för deras idrottsutövande under gymnasietiden.