04 apr 2016 17:59

04 apr 2016 17:59

Gillade Gillis cykelvägsidé

FULLMÄKTIGE: Medborgarförslag fick ja

Fullmäktige sa ja till Gillis Edmans medborgarförslag om en sommarcykelväg mellan Tibro och Fagersanna.

Kommunen ska skylta den och göra mindre gruslagningar till en kostnad av 200 000 kronor som tas med i 2017 års investeringsbudget. Gillis vill att kommunen märker upp leden med skyltar och grusar upp eller eventuellt asfaltera vissa platser. Sträckningen:

Man korsar 49:an vid Gäre, cyklar den gamla vägen Vabacka, Bäckaskog, Hejnola och korsar väg 201, cyklar bredvid 49:an vid grusgropen och tar gamla Blombackavägen, korsar Blombacka-Hönsavägen och åker mot Hästhagen, Petås, Bråbacka, Ransbergs prästgård, Nya Örlenbadet, Perstorp och sedan under järnvägen på gamla vägen till Fagersanna och Strandstaden. Sommaren 2017 kan den vara klar.

Kommunen ska skylta den och göra mindre gruslagningar till en kostnad av 200 000 kronor som tas med i 2017 års investeringsbudget. Gillis vill att kommunen märker upp leden med skyltar och grusar upp eller eventuellt asfaltera vissa platser. Sträckningen:

Man korsar 49:an vid Gäre, cyklar den gamla vägen Vabacka, Bäckaskog, Hejnola och korsar väg 201, cyklar bredvid 49:an vid grusgropen och tar gamla Blombackavägen, korsar Blombacka-Hönsavägen och åker mot Hästhagen, Petås, Bråbacka, Ransbergs prästgård, Nya Örlenbadet, Perstorp och sedan under järnvägen på gamla vägen till Fagersanna och Strandstaden. Sommaren 2017 kan den vara klar.