04 apr 2016 17:59

04 apr 2016 17:59

SD-motion avslogs

FULLMÄKTIGE

Fullmäktige avslog SD:s motion om att Tibro i sina lokala ordningsföreskrifter ska införa att tillstånd krävs för insamling av pengar på offentliga platser.

Avslaget grundas på att det saknas laglig grund för att införa en föreskrift i den lokala ordningsföreskrifter om krav på tillstånd för tiggeri. SD:s Åse Nicklasson och Stefan Eriksson yrkade ändå bifall till motionen.

Avslaget grundas på att det saknas laglig grund för att införa en föreskrift i den lokala ordningsföreskrifter om krav på tillstånd för tiggeri. SD:s Åse Nicklasson och Stefan Eriksson yrkade ändå bifall till motionen.