06 apr 2016 17:46

06 apr 2016 17:46

Ksau beordrar utredning

KSAU: Dammsugning efter fler bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har gett det kommunala bostadsbolaget AB Tibrobyggen i uppdrag att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden ta fram förslag på lämpliga områden för byggnation i Tibro.

Ksau vill också ha utrett olika alternativa lösningar av bostadssituationen på kort sikt. Båda utredningarna ska vara klara den 24 maj och presenteras i ksau.

Enlig den nya Anvisningslagen som trädde i kraft den 1 mars har kommunerna skyldighet att ta emot ett visst antal nyanlända varje år.

Nu har frågan om tillgången på bostäder i Tibro kommit i ett skarpt läge konstaterar kommunalrådet Rolf Eriksson (S och kKsau har beordrat dammsugning på bostäder.

– Under 2016 tar vi emot tio nyanlända och vi behöver fler bostäder.

Prognosen är att mottagandet ska öka de kommande åren.

– Utöver de tio finns det andra behov av att erbjuda bostäder till personer som av olika skäl önskar bosätta sig i Tibro. Så det finns behov av att hitta lösningar på såväl kort som lång sikt.

Ksau vill också ha utrett olika alternativa lösningar av bostadssituationen på kort sikt. Båda utredningarna ska vara klara den 24 maj och presenteras i ksau.

Enlig den nya Anvisningslagen som trädde i kraft den 1 mars har kommunerna skyldighet att ta emot ett visst antal nyanlända varje år.

Nu har frågan om tillgången på bostäder i Tibro kommit i ett skarpt läge konstaterar kommunalrådet Rolf Eriksson (S och kKsau har beordrat dammsugning på bostäder.

– Under 2016 tar vi emot tio nyanlända och vi behöver fler bostäder.

Prognosen är att mottagandet ska öka de kommande åren.

– Utöver de tio finns det andra behov av att erbjuda bostäder till personer som av olika skäl önskar bosätta sig i Tibro. Så det finns behov av att hitta lösningar på såväl kort som lång sikt.