06 apr 2016 06:00

06 apr 2016 06:00

Länsstyrelsen avslår

NYA ENDUROBANAN: Laggaretomten 1:2 i Tibro kommun

Länsstyrelsen avslår tre privatpersoners överklagande av Miljönämnden östra Skaraborgs, Mös, beslut om åtgärder och försiktighetsmåtten för Tibro MK:s planerade endurobana vid Laggarehemmet 1:2 i Tibro kommun.

Den 4 april bedömde Länsstyrelsen att Mös ”förelagda försiktighetsmått är väl avvägda, rimliga och tillräckliga”

Mös beslöt i höstas att förelägga Tibro MK åtgärder och försiktighetsmått med anledning av klubbens anmälan om en ny C-anläggning, endurobana, på fastigheten Laggaretomten 1:2.

Mös säger bland annat att passager över alla vattendrag, bäckar och våtmarkspartier ska spångas eller förses med broanordning. Där det behövs ska marken förstärkas på båda sidor om vattendraget, så att jordmaterial inte förs ner i vattendragen. Motorcyklar får inte tvättas på Laggarehemmet.

Ingen verksamhet får ske på endurobanan mellan klockan 22 och 07.00. Träning kan ske tisdagar 9-12 och 16-20, torsdagar 9-12 och lördagar 10-14 och en miljömatta ska användas vid all service.

För ljud hänvisar Mös till Naturvårdsverkets riktvärden; 60 decibel vid bostad vardagar 7-19 och 55 decibel 19-22 samt söndagar och helgdagar 7-19.

Det var våren 2013 som Mös tog första beslutet om restriktioner. Sedan dess har beslut överklagats. I remissrundan sa naturvårdande instanser bland annat att ”det finns inget som antyder särskilt höga naturvärden i området” men man betonade att våtmarker alltid är känsliga för motorfordonskörning.

De närboende har framfört oro för buller och säkerhetsrisker och anser att åtgärder i stället kan göras på befintlig bana i Stora Kråkhult, en bana som är sönderkörd och behöver vila.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark och miljödomstolen.

Den 4 april bedömde Länsstyrelsen att Mös ”förelagda försiktighetsmått är väl avvägda, rimliga och tillräckliga”

Mös beslöt i höstas att förelägga Tibro MK åtgärder och försiktighetsmått med anledning av klubbens anmälan om en ny C-anläggning, endurobana, på fastigheten Laggaretomten 1:2.

Mös säger bland annat att passager över alla vattendrag, bäckar och våtmarkspartier ska spångas eller förses med broanordning. Där det behövs ska marken förstärkas på båda sidor om vattendraget, så att jordmaterial inte förs ner i vattendragen. Motorcyklar får inte tvättas på Laggarehemmet.

Ingen verksamhet får ske på endurobanan mellan klockan 22 och 07.00. Träning kan ske tisdagar 9-12 och 16-20, torsdagar 9-12 och lördagar 10-14 och en miljömatta ska användas vid all service.

För ljud hänvisar Mös till Naturvårdsverkets riktvärden; 60 decibel vid bostad vardagar 7-19 och 55 decibel 19-22 samt söndagar och helgdagar 7-19.

Det var våren 2013 som Mös tog första beslutet om restriktioner. Sedan dess har beslut överklagats. I remissrundan sa naturvårdande instanser bland annat att ”det finns inget som antyder särskilt höga naturvärden i området” men man betonade att våtmarker alltid är känsliga för motorfordonskörning.

De närboende har framfört oro för buller och säkerhetsrisker och anser att åtgärder i stället kan göras på befintlig bana i Stora Kråkhult, en bana som är sönderkörd och behöver vila.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark och miljödomstolen.